Spring til indhold

DSK til borgermøde om Restaurations- og Nattelivsplan 2021

DSK har tidligere afgivet et høringssvar til Københavns Kommune i forbindelse med kommunens udarbejdelse af en Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Som følge af det indsendte svar har DSK været indbudt

DSK har tidligere afgivet et høringssvar til Københavns Kommune i forbindelse med kommunens udarbejdelse af en Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Som følge af det indsendte svar har DSK været indbudt til dialogmøde.

Debatten var i høj grad fokuseret på det som betragtes som ”festen i gaden” og den støj og det affald, der følger i kølvandet på de mange fester. Når DSK deltager i debatten og den kommende plan, er det for at byde ind med erfaringer og viden i forhold til de købmænd og detailbutikker, der er beliggende i området og for at advare om, at der fra kommunens- eller myndighedernes side lægges yderligere restaktioner og reguleringer på detailhandlen i området.

Med til debatmødet var en bred vifte af parter, der på forskelligvis er berørt eller har direkte indflydelse på nattelivet i København. Blandt deltagerne var blandt andet forskellige borgergrupper og beboere, spillesteder, restauratører samt repræsentanter for kultur- og erhvervsliv og naturligvis politikere og embedsmænd fra Københavns Kommune.

Der var en livlig debat, og der blev arbejdet målrettet på at komme med både forslag til tiltag, der fremadrettet kan skabe den mest hensigtsmæssige plan. En plan som tilgodeser de mange ønsker og forventninger til Københavns natteliv.

Hos De Samvirkende Købmænd har vi blandt andet foreslået en nattelivsindsats baseret på flere indsatser:

En yderligere udbredelse af den aktuelle by- og nattelivskampagne som Københavns Kommune har sat sig i spidsen for.

Anvend den eksisterende lovgivning herunder ordensbekendtgørelsen i langt større omfang end hidtil.

Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper med alle relevante parter. Her deltager DSK naturligvis hellere end gerne – hvis der er behov for dagligvarehandelens direkte involvering – og bistår ligeledes gerne med at knytte kontakt til relevante medlemmer.

Vi ser frem til det videre arbejde og for en holdbar nattelivsplan 2021 og står naturligvis til rådighed med input, erfaringer og konkret forslag.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

moms og afgifter på dagligvarer og fødevarer
Pressemeddelelser

30% af dit indkøb er statsafgifter

Når danskerne handler dagligvarer, lander tre ud ti kroner i statens lommer i form af moms og afgifter. To ud af kronerne er moms, den sidste krone er særlige punktafgifter. De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra købmændene dannet sig et billede af en ”almindelig” indkøbskurv, og hvad der i gennemsnit handles for. Det viser, at vi i

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: