Spring til indhold
Søg
Close this search box.

DSK til borgermøde om Restaurations- og Nattelivsplan 2021

DSK har tidligere afgivet et høringssvar til Københavns Kommune i forbindelse med kommunens udarbejdelse af en Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Som følge af det indsendte svar har DSK været indbudt

DSK har tidligere afgivet et høringssvar til Københavns Kommune i forbindelse med kommunens udarbejdelse af en Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Som følge af det indsendte svar har DSK været indbudt til dialogmøde.

Debatten var i høj grad fokuseret på det som betragtes som ”festen i gaden” og den støj og det affald, der følger i kølvandet på de mange fester. Når DSK deltager i debatten og den kommende plan, er det for at byde ind med erfaringer og viden i forhold til de købmænd og detailbutikker, der er beliggende i området og for at advare om, at der fra kommunens- eller myndighedernes side lægges yderligere restaktioner og reguleringer på detailhandlen i området.

Med til debatmødet var en bred vifte af parter, der på forskelligvis er berørt eller har direkte indflydelse på nattelivet i København. Blandt deltagerne var blandt andet forskellige borgergrupper og beboere, spillesteder, restauratører samt repræsentanter for kultur- og erhvervsliv og naturligvis politikere og embedsmænd fra Københavns Kommune.

Der var en livlig debat, og der blev arbejdet målrettet på at komme med både forslag til tiltag, der fremadrettet kan skabe den mest hensigtsmæssige plan. En plan som tilgodeser de mange ønsker og forventninger til Københavns natteliv.

Hos De Samvirkende Købmænd har vi blandt andet foreslået en nattelivsindsats baseret på flere indsatser:

En yderligere udbredelse af den aktuelle by- og nattelivskampagne som Københavns Kommune har sat sig i spidsen for.

Anvend den eksisterende lovgivning herunder ordensbekendtgørelsen i langt større omfang end hidtil.

Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper med alle relevante parter. Her deltager DSK naturligvis hellere end gerne – hvis der er behov for dagligvarehandelens direkte involvering – og bistår ligeledes gerne med at knytte kontakt til relevante medlemmer.

Vi ser frem til det videre arbejde og for en holdbar nattelivsplan 2021 og står naturligvis til rådighed med input, erfaringer og konkret forslag.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: