Spring til indhold
Søg
Close this search box.

DSK: Planlov med færre knaster end frygtet

– Det er godt, at vi ikke får flere hypermarkeder, og at man fastholder en grænse på 1200 m² for dagligvarebutikker, der skal forsyne et nærområde. Det er med til

– Det er godt, at vi ikke får flere hypermarkeder, og at man fastholder en grænse på 1200 m² for dagligvarebutikker, der skal forsyne et nærområde. Det er med til at sikre et fortsat fintmasket butiksnet i hele Danmark, siger adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, om den nye planlov.

Han tilføjer: – Men det er skidt, at kommunerne får mere råderum til detailhandel uden for byerne. Det kan ende med, at vi får mindre levende bymidter og større butiksdød i landdistrikterne.

DSK hilser det velkomment, at planlovsrevisionen ikke blev så omfattende, som den tidligere Venstre-regering havde lagt op til.

– Alt i alt kan vi være tilfredse med resultatet, når vi ser på det udgangspunkt, som bl.a. Produktivitetskommissionen og Venstre oprindeligt havde, siger John Wagner.

For DSK er det overordentlig væsentligt, at det nu er slået fast med syvtommersøm, at det ikke er tilladt at bygge nye hypermarkeder. Det fremgår af lovens bemærkninger.

– Samtidig har erhvervsminister Brian Mikkelsen i et svar til Folketinget bekræftet, at lovforslaget ikke giver mulighed for såkaldt hypermarkedslignende koncepter med en stor dagligvarebutik og en stor udvalgsvarebutik, der tilsammen fremstår som en identificerbar enhed, siger John Wagner.

Som loven blev vedtaget i dag er kriterierne for udlæg af såkaldte aflastningsområder også strammet væsentligt i forhold til det oprindelige forslag, idet det er slået fast, at manikke kan etablere et aflastningsområde bare til en enkelt dagligvarebutik (og dermed give mulighed for en enkeltstående dagligvarebutik på helt op til 3.900 m2).

Det fremgår nu af loven, at der ikke kan etableres aflastningsområder til én dagligvarebutik eller til udelukkende dagligvarebutikker, ligesom der er indføjet et krav om, at der først kan etableres dagligvarebutikker i et aflastningsområde, hvis der allerede er eller samtidig etableres udvalgsvarebutikker i området.

– Der er ingen tvivl om, at det er én af de bestemmelser, som kommuner vil udfordre undervejs, idet en række kommuner inspireret af developere vil ønske at udlægge nye aflastningsområder for derigennem at kunne etablere dagligvarebutikker på op til 3.900 m2 uden for de områder, der allerede er udlagt til detailhandel, men vi vil via vores overvågning af alle lokalplanforslag holde skarpt øje med udviklingen, siger John Wagner.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: