Spring til indhold
Søg
Close this search box.

DSK frygter nyt politiserende klagenævn

DSK frygter nyt politiserende klagenævn Når der i dag påklages afgørelser på detailhandelsområdet, bliver sagerne behandlet i Natur- og Miljøklagenævnets læge sammensætning – det vil sige under medvirken af en

DSK frygter nyt politiserende klagenævn

Når der i dag påklages afgørelser på detailhandelsområdet, bliver sagerne behandlet i Natur- og Miljøklagenævnets læge sammensætning – det vil sige under medvirken af en formand, to højesteretsdommere samt syv medlemmer, der er udpeget af Folketinget.

Af Jytte Tandrup, underdirektør De Samvirkende Købmænd

Der hersker altså absolut ingen tvivl om, at der ikke er nogle ”falske lodder i vægtskålen”. Nævnets afgørelser sker under medvirken af stor juridisk ekspertise og politisk udpegede medlemmer.

Helt overordnet set er planloven – og dermed også den instans, hvortil en række af de afgørelser, der er truffet i henhold til planloven – af overordentlig stor betydning for DSK med henblik på bevarelsen af en fintmasket butiksstruktur.

Vi har fuld forståelse for, at etablering af en ny klagenævnsstruktur er en del af den politiske aftale. Vi finder det dog overordentligt problematisk, at det direkte i aftalen anføres, at klagesystemet skal afspejle en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø.

DSK mener, at et klagesystems fornemmeste opgave at foretage en juridisk vurdering af, hvorvidt den gældende lovgivning er overholdt eller ej – uden skelen til hverken ”vækstfremmende” eller politiske hensyn.

Hvis lovforslaget om et ny planklagenævn vedtages i sin nuværende form, vil det kommende nævn bestå af i alt 11 medlemmer, hvoraf seks medlemmer er udpeget af erhvervs- og vækstministeren. Uanset at fem af disse medlemmer er udpeget efter indstilling fra en række erhvervsorganisationer, er det dog stadig ministeren, der har den fulde udpegningsret.

DSK finder det meget betænkeligt, at medlemmerne er udpeget af erhvervs- og vækstministeren, samtidig med, at der er i bemærkningerne i den politiske aftale står, at ”klagesystemet skal afspejle en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø.”

Vi frygter, at der med det foreliggende lovforslag vil ske en politisering af afgørelserne på bekostning af en faglig, juridisk vurdering. Vi skal derfor stærkt advare mod en svækkelse af det tidligere nævns uafhængighed og finder, at der med den foreslåede sammensætning sker en uhensigtsmæssig sammenblanding af den udøvende og den dømmende magt, når ministeren får så stor indflydelse på det kommende nævns sammensætning.

Klik her for at læse høringssvar.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: