Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Differentieret moms i Danmark

Fordele, ulemper og erfaringer

Danske fødevarer er dyre – og det skyldes ikke mindst de danske afgifter og den høje, danske moms.

I Danmark er momsen højere end i langt de fleste andre lande – det er faktisk den næsthøjeste i EU, og Danmark er tilmed det eneste EU-land, der ikke har én eller anden form for differentieret moms med en reduceret momssats for fødevarer.

Der er mange gode grunde til, at vi i Danmark insisterer på, at momsen skal være ens for alle varer – men der er også mange gode grunde til, at man i langt de fleste andre lande er gået en anden vej.

Så er det en god ide at sænke momsen på f.eks. fødevarer i Danmark? Det undersøger DSK i denne rapport, hvor vi opregner en række fordele og ulemper ved indførelsen af differentieret moms i Danmark, og hvor vi også tager temperaturen på danskernes syn på differentieret moms.

Diskussionen er svær, men den er også vigtig. Og derfor er det afgørende, at vi har et solidt grundlag af viden at stå på, hvis vi skal diskutere at sætte momsen for fødevarer i Danmark ned. En ændring af momsen kan nemlig få stor betydning for både forbrugsmønstre, folkesundhed og offentlige finanser. Og der er altid hensyn at veje både for og imod.

Vi håber, at du som læser får et bedre overblik over disse hensyn efter endt læsning af denne rapport.

Jannick Nytoft

December 2023

Danmark er det eneste land i EU, der ikke opererer med en reduceret momssats for fødevarer. Indførelsen af en sådan sats i Danmark er ellers muligt ifølge de EU-fælles momsregler, der i 2022 endda blev ændret, så den reducerede momssats kunne sættes endnu mere frit end hidtil.

Der er en række fordele ved indførelsen af en reduceret momssats på fødevarer eller blot på frugt og grønt. Disse er bl.a.

  • Øget tilgængelighed af livsfornødenheder: Fødevarer er nødvendige for alle mennesker, og derfor bør man politisk sikre, at de ikke beskattes mere end allerhøjst nødvendigt.
  • Reduceret moms på f.eks. frugt og grønt kan påvirke folkesundheden positivt, hvilket i anden række både øger levealderen og også påvirker f.eks. de offentlige udgifter positivt
  • Mindre grænsehandel, da denne samlet set bliver mindre attraktiv
  • Mindre illegal handel, da gevinsten herved reduceres
  • Et mere klimavenligt forbrug, hvis forbruget forskubbes i retning af f.eks. frugt og grønt

Der er selvsagt også en række ulemper ved at indføre nye og differentierede momssatser i det danske enhedsmomssystem. Disse er primært af fiskal og administrativ karakter. Momsen udgør ca. 22 pct. af de samlede skatter og afgifter, og derfor vil en momsreduktion naturligt betyde et umiddelbart mindreprovenu for de statslige finanser, Derfor skal finansieringen af en reduktion skal overvejes nøje, og det er vigtigt, at en reduceret moms ikke finansieres af øgede punktafgifter, da dette vil forstærke grænsehandlen og dermed modarbejde ét af argumenterne for en differentieret moms. Derudover kan differentieret moms betyde øgede administrative omkostninger for myndighederne, og Skatteministeriet har tidligere peget på, at det vil kræve tid og ressourcer at omstille de eksisterende it-systemet. Slutteligt kan differentieret moms betyde øgede administrative omkostninger for erhvervslivet.

Mens danske politikere har vejet ulemperne højere end fordelene, ser det anderledes ud, når man spørger danskerne. Undersøgelser af danskernes holdning til indførelse af differentieret moms – reduceret moms på enten fødevarer eller specifikt på frugt og grønt – viser ret konsekvent, at danskerne er for en sådan ændring af momssystemet. I en helt ny undersøgelse foretaget af Norstat for DSK svarer 84 pct. af de adspurgte, at de går ind for en reduceret momssats for frugt og grønt, og 73 pct. ønsker en lavere momssats på fødevarer. Næsten seks ud af ti mener, at momsen generelt er for høj.

Om dette notat

Rapporten er udarbejdet af analysemedarbejder Anker Søby Poulsen og analysechef Morten Jarlbæk Pedersen. Rapporten kan gengives frit med henvisning til DSK.

Alle billeder er fra www.unsplash.com eller DSK.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: