Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Dialog nødvendig for at undgå butiksdød

Stor tak til den nye statsminister, Lars Løkke Rasmussen, for hans velkomne og markante invitation til samarbejde – bredt samarbejde i Folketinget og dialog med erhvervslivet og interesseorganisationer uden for

Stor tak til den nye statsminister, Lars Løkke Rasmussen, for hans velkomne og markante invitation til samarbejde – bredt samarbejde i Folketinget og dialog med erhvervslivet og interesseorganisationer uden for Christiansborgs tykke mure.

Valgresultatet tilsiger da også, at regeringen sigter mod brede løsninger, og at der tilstræbes en erhvervspolitik til fordel for hele landet – eller »alle dele i Danmark«, som det udtrykkes i regeringsgrundlaget “Sammen for fremtiden”.

Ja, alene titlen på regeringsgrundlaget forpligter. Jeg håber virkelig, at regeringen vil efterleve dette løfte, når den kommer med et konkret udspil til ændring af planloven, herunder de detailhandelsbestemmelser, som understøtter mulighederne for at bevare et varieret butiksliv i købstædernes bymidter og dagligvarebutikker i landdistrikterne. Her er for alvor brug for dialog, kompromiser og bredt samarbejde.

Større råderum

Statsministeren talte på pressemødet søndag om en liberalisering af planloven for at skabe vækst uden for de største byer.

Forhåbentlig tænker han ikke på hypermarkeder ved indfaldsvejene til netop de største byer, men på vækst i de mindre og mellemstore købstæder, som aldrig får et hypermarked – og godt det samme – og på fortsat lidt dagligvarehandel i landdistrikterne, som ikke tåler, at de allerstørste byer får endnu større oplandseffekt.

Venstres holdning til eksisterende planlov har hidtil været: at der skal gives større råderum til byggeri ved kysterne, at erhvervsmulighederne i f. eks. nedlagte landbrugsejendomme skal forbedres, og at detailhandelsbestemmelserne – altså de begrænsninger, som der er for etablering af nye hypermarkeder og storcentre – skal afskaffes eller “kommunaliseres”.

Valgets tale

Det sidste vil – viser erfaringerne fra 1970′ erne – medføre en voldsom butiksdød, fordi kommunerne bliver udsat for, hvad der dengang meget rammende blev kaldt for “terrorplanlægning”. Kommunerne falder som dominobrikker, og Danmark vil efter få år uden planlovens detailhandelsbestemmelser blive et land med 20-25 “vinderbyer” på bekostning af øvrige »alle dele af Danmark«, som det smukt hedder i regeringsgrundlaget.

Før valget talte kun Venstre om en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser. Efter valget har Venstre – ganske tankevækkende – 13 mandater færre.

Ja, alene titlen på regeringsgrundlaget, “Sammen for fremtiden”, forpligter.

Af adm. dir. John Wagner. Bragt i Jyllandsposten d. 1. juli 2015.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: