Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Detailhandlen har fået et nyt våben i kampen mod kriminalitet  

Datatilsynet har godkendt videregivelse af gerningsmandsfoto via Crimestat, som gennem de seneste 10 år har forebygget og bekæmpet kriminalitet i butikkerne Næsten 8.000 butikker kan nu via det fælles indberetning-

Datatilsynet har godkendt videregivelse af gerningsmandsfoto via Crimestat, som gennem de seneste 10 år har forebygget og bekæmpet kriminalitet i butikkerne 

Næsten 8.000 butikker kan nu via det fælles indberetning- og statistiksystem Crimestat dele overvågningsbilleder med hinanden, hvis de har grund til at tro, at gerningsmanden vil slå til mod andre butikker. Det vil forbedre butiksejernes chancer for at stoppe tyveri eller røveri, før det er for sent.

Efter lobbyarbejde fra Dansk Erhverv og De Samvirkende Købmand for mere sikre butikker kunne daværende justitsminister Søren Pape Poulsen fremsætte en lov, der skulle gøre det muligt for erhvervsdrivende at dele billeder med hinanden internt. Loven blev vedtaget i 2018.

–  Forudsætningen var, at der skulle være konkrete grunde til at tro, at den formodede gerningsmand vil slå til mod netop dén kreds af erhvervsdrivende, som billederne deles med. Og at vi fik en tilladelse af Datatilsynet til at håndtere billeddelingen via Crimestat, fortæller chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark fra Dansk Erhverv.

Timingen kunne ikke være bedre, da gæsterne ved Crimestats 10 års jubilæumskonference ”Sikkerhed i Detailhandlen” på Børsen fredag den 28. februar 2020 uge fik nyheden om, at Datatilsynet samme dag havde givet tilladelse til, at der ”iværksættes videregivelse i Crimestat under betingelse af, at enhver videregivelse i systemet finder sted under iagttagelse af de videregivelsesvilkår, der er beskrevet i bilag 1.”

Optakten til det politiske gennembrud for deling af fotos via Crimestat hænger også sammen med, at politikredsene nyder godt af fordelene ved et tæt samarbejde med Crimestat.

Crimestat blev skabt i frustration over en 30 pct. stigning i antallet af røverier i detailhandlen i 2009.

– Efter at vi er begyndt at registrere røverier har vi set et markant fald takket være systematisk forebyggelse baseret på Crimestats data. Nu er systemet udvidet til også at omfatte indbrud og butikstyverier. For tre år siden blev det muligt at lave elektronisk politianmeldelse af butikstyverier via Crimestat, hvad der er med til at gøre politiets efterforskning af især den organiserede kriminalitet lettere, siger Henrik Lundgaard Sedenmark

Der arbejdes i Crimestat fortsat på at udvikle nye måder at beskytte butikker mod tyveri, røveri og indbrud. Det seneste initiativ er muligheden for at dele videoovervågningsbilleder af kriminelle med andre erhvervsdrivende.

Flere medlemmer er ifølge Henrik Lundgaard Sedenmark på vej ind i samarbejdet om Crimestat: – Det er et unikt samarbejde indenfor dansk detailhandel, hvor virksomheder, der ellers er konkurrenter, arbejder sammen om at løse en fælles udfordring.

Brugerne af Crimestat indgår i et online forum, hvor de har mulighed for at udveksle informationer om bl.a. røverier. På denne måde skaber de et brugbart netværk, hvor de kan dele viden om de forskellige kriminalitetsformer og derved forebygge kriminalitet i detailhandlen.

Crimestat giver desuden brugerne mulighed for en målrettet og ressourcebesparende indsats mod kriminalitet i detailhandlen. Derudover benytter Dansk Erhverv de samlede data fra Crimestat til konstant at monitorere og analysere udviklingen i kriminalitet mod detailbranchen. Relevante udviklinger og tendenser deles med brugerne og med politiet.

På billedet ses chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark og advokat (H) Lars Alexander Borke, som administrerer Crimestat med deltagelse af næsten 8.000 butikker.

 

På konferencen ”Sikkerhed i Detailhandlen” var der bl.a. indlæg fra Rigspolitiet, Det Kriminalpræventive Råd og repræsentanter fra Brøndby IF, der som den første fodboldklub kan bruge ansigtsgenkendelse mod karantæneramte fans.
Den vellykkede lobby-indsats omkring ”Sikker Butik” skyldes ikke mindst, at købmand Brian Rosenstand stillede sig til rådighed for medierne med konkrete eksempler på butikkernes udfordringer i dagligdagen. Midt i maj 2018 fik han besøg af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, der lyttede til købmandens bekymringer over udviklingen i antallet af organiserede tyverier.
Rigspolitiets tal for røverier tyder på, at erhvervslivets intensive indsats for at bekæmpe kriminalitet har båret frugt. De viser, at antallet af røverier er 70 pct. færre end for 10 år siden, hvor antallet var på sit højeste med 1162 røverier. Fotos: Flemming Effersøe

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: