Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Den digitale lobbyist

De Samvirkende Købmænd med John Wagner som adm. direktør bliver i en ny bog om digital interessevaretagelse fremhævet som en moderne lobbyist, der har forstået, at tempo og facts på

De Samvirkende Købmænd med John Wagner som adm. direktør bliver i en ny bog om digital interessevaretagelse fremhævet som en moderne lobbyist, der har forstået, at tempo og facts på det sociale medie Twitter er nøglen til succes. Kampen om planloven blev især udkæmpet med tweets.

Når interessevaretagelsen udføres med respekt for etikken i den handel, der indgås mellem beslutningstagere, der savner fyldestgørende information og ideer for at handle, og lobbyisten, som får en fordel af at levere information og løsninger for at gavne sin egen sag, vinder alle parter.

Det skriver digital rådgiver Benjamin Rud Elberth i sin nye bog ”Digital interessevaretagelse”.

Samtaler mellem meningsdannere og politikere foregår ikke kun på lange konferencer eller møder med masser af taletid. Det foregår også som tweets på Twitter med 140 tegn.

– Tempo er den altoverskyggende grund til, at digital interessevaretagelse er nødvendig og effektiv. Med nye medier og det nye mediebilede er tempoet øget, skriver Benjamin Rud Elberth.

Som lobbyist arbejder adm. direktør John Wagner, DSK, lige hjemmevant på Christiansborgs gange og det sociale medier Twitter, hvor han bliver fulgt tæt af næsten 1000 følgere, deriblandt mange medier, politikere og andre brancheorganisationer.

Citatet stammer fra artiklen ”Twitterlobbyist i kamp for købmænd” fra Berlingskes portræt af John Wagner, da han fyldte 60 år for et år siden. Siden har John Wagner øget antallet af følgere til over 1.400.

Teknikken har været enkel; men effektiv. John Wagner har sat sig på bestemte nøgleord for at eje dem, så ingen interessent, journalist, meningsdanner, politiker eller beslutningstager undgår at opdage, at han som adm. direktør for De Samvirkende Købmænd er de små butikkers ”hoveddefensor”, skriver den digitale rådgiver i sin bog.

På et tidspunkt blev det så tydeligt, at der i visse kredse blev joket med, at hvis man ikke vidste, hvor John Wagner var, skulle man bare rose en Bilka eller et hypermarked på Twitter, så skulle han nok dukke op med et offensivt svar.

John Wagner twitter gerne klokken 22.41 om aftenen, fordi det er der, at den politiske samtale om morgendagens nyheder foregår. Brugerne har lige fået nyheden fra morgenavisen ud på deres digitale abonnement, og politikerne linker selv til historien. Så skal Wagner sørge for at sidde på samtalen, så fx planloven ikke begynde at pege den forkerte vej.

Som tidligere generalsekretær for Det Konservative Folkeparti kender John Wagner timingen i den politiske proces, og han sidder klar til at sætte strøm på samtale og tage ejerskab til sine udvalgte ord på Twitter for at berige, berette, berigtige og bemægtige sig debatten alt efter, hvordan den forløber.

I perioden 2014 – 2016 gennemførte DSK en fuldkommen transparent indsats på bl.a. blogs og Twitter for at påvirke udformningen af planloven, som Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen præsenterede i sommeren 2016.

-Indsatsen udmøntede sig fuldt ud gennemsigtigt gennem John Wagners tweets. Det er blevet kaldt et digitalt høringssvar, da der igennem flere år blev tweetet om stort set alle vigtige samtaler på Twitter mellem journalister, meningsdannere og politikere om de såkaldte hypermarkeder, der for De Samvirkende Købmænd var en vigtig del af planloven, skriver Benjamin Rud Elberth i bogen.

Mange virksomheder kan ikke skrive direkte til en minister eller en departementschef og forvente at få svar eller møde. John Wagner valgte at understøtte DSKs kamp mod liberalisering af planloven og de såkaldte hypermarkeder ved at tweete til politikere og medier, hver gang debatten kredsede om ord som planlov og hypermarked. På den måde adresserede han direkte de vigtigste politikere og herunder også tidligere partifæller fra Det Konservative Folkeparti.

Han brugte med andre Twitter som et magtfuld middel til at synliggøre ikke bare sine egne, men også politikernes synspunkter; herunder hvad de tidligere havde udtalt.

Når John Wagner fx tweeter, at hypermarkeder vil være skidt for nyinvesteringer og ansættelser i dansk detailhandel i sin argumentation til en vigtig beslutningstager, skal han også være parat til at smide fakta på bordet, hvis en lobbyist fra detailhandlen, der gerne vil have flere hypermarkeder, blander sig.

Det kan De Samvirkende Købmænd som brancheorganisation afdække på forhånd og formulere og producere relevant materiale i en form, der kan linkes til i et tweet på kun 140 tegn.

SOCIAL MEDIA WEEK I KØBENHAVN

Landbrug & Fødevarer var onsdag den 2. marts 2017 ramme om en session under Social Media Week Copenhagen. Paneldeltagerne John Wagner, adm. direktør i DSK, Karen Hækkerup, adm. direktør Landbrug & Fødevarer, Gitte Lillelund Bech, Director i Public Affairs-afdelingen på bureauet Advice A/S og Mads Rørvig, Head of Public Affairs i Finansrådet definerede den moderne lobbyist, som i stor udstrækning bruger Twitter til at påvirke poltikere, medier og meningsdannere.

Christiansborgs gange og den klassiske pressemeddelelse har fået konkurrence fra de sociale medier, hvor tid, tempo og timing er afgørende for at påvirke nyhedsstrømmen og dermed nå ud med sit budskab og få indflydelse på udviklingen.

John Wagner har været lobbyist i 20 år og fik muligheden for at lave et langt digitalt høringssvar på Twitter, da regeringen lagde op til en liberalisering af detailhandelsbestemmelserne, hvilket ville forværre mulighederne for at drive dagligvarebutikker i de mindre samfund og dermed skævvride landet, så endnu mere bliver koncentreret omkring de større byer.

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: