Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Handleplan: Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur

De Samvirkende Købmænd er som medlem af Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en handleplan, med dertilhørende tidsplan.

Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur, blev etableret i 2023 som en fortsættelse af det tidligere Partnerskab for Bæredygtigt Fiskeri.

De Samvirkende Købmænd er som medlem af Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en handleplan, med dertilhørende tidsplan. For at sikre fremskridt i retning af de områder af visionen, som alliancens medlemmer har valgt at arbejde med, skal der årligt udfyldes et survey, hvis rapportering skal hjælpe alliancen med at opgøre og demonstrere fremskridt mod alliancens vision.

Hos De Samvirkende Købmænd bakker vi aktivt op om alliancen, og dens vigtige arbejde med at fremme bæredygtighedsdagsordenen inden for fiskeri og akvakultur, med den fælles vision for øje:


Arbejdet med alliancens arbejdsspor er integreret i mange af de aktiviteter/interaktioner De Samvirkende Købmænd har gennem medlemskontakt, kommunikation via intranet, nyhedsbreve og SoMe. Vores hovedfokus, i arbejdet med alliancens arbejdsspor, ligger i 2024 på at udbrede kendskabet til alliancen til vores medlemmer, bl.a. gennem formidling af alliancens arbejde. Vi vil fortsætte vores arbejde med at bidrage med relevant og aktuel viden til vores medlemmer inden for alliancens arbejdsspor – herunder støtte op og oplyse om ”Indkøbsguiden til bæredygtig fisk” og ”WWF’s fiskeguide”.

Certificeringsordninger skal være troværdige. Vi bakker aktivt op om den statskontrollerede mærkningsordning NaturSkånsom. Helt overordnet mener vi, at der i langt højere grad skal fokuseres på at få mængderne af fisk under NaturSkånsom øget. Det kan fx være gennem dialog med myndighederne vedrørende eventuel ændring i lovgivningen, så det bliver mere attraktivt for fiskerne (arbejdsspor 1 og 2).

Hos De Samvirkende Købmænd støtter vi op om de officielle kostråd, herunder ”Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk”, hvilket taler ind i alliancens 7. arbejdsspor om blå dannelse, og vi har fokus på råvareudnyttelse og minimalt spild, arbejdsspor 6, gennem vores deltagelse i tænketanken ONETHIRD, hvor interessenter fra hele fødekæden fra ‘jord til bord’, samt offentlige myndigheder og forskningsmiljøet bidrager til forebyggelsen og bekæmpelsen af madspild og fødevaretab.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: