Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Butikstyverier i dagligvarehandlen i Danmark Statusrapport 2023

Fordele, ulemper og erfaringer

Denne rapport opsummerer en række analysenotater, som De Samvirkende Købmænd har
udarbejdet i løbet af 2023. Analysenotaterne undersøger status på og udviklingen af
butikstyverier i Danmark.

Rapporten består af fire mindre delanalyser:
Den første delanalyse sætter fokus på udviklingen i antallet af butikstyverier. Den er nemlig
vokset ganske markant de senere år. DSK’s forventning er, at der anmeldes næsten 24.500
butikstyverier i 2023, og derfor må antallet af butikstyverier i 2023 forventes at være det
højeste i mere end 20 år.

Den anden delanalyse sætter fokus på de økonomiske omkostninger ved butikstyverier. For den
enkelte butik har hvert tyveri en betydning, da der jo er tale om et direkte, økonomisk tab, der
ikke godtgøres på nogen måde. Og samlet set løber det op: DSK estimerer, at der i
dagligvarehandlen i Danmark forekommer butikstyverier for op mod 2 mia. kroner i 2023.

Den tredje delanalyse sætter fokus på det organiserede butikstyveri, der opleves som en
stadig tiltagende udfordring. En meget stor andel af butikstyvene er udenlandske statsborgere
– det gælder faktisk i ca. hvert tredje tilfælde – og næsten hver fjerde butikstyv har mindst ti
andre strafferetlige afgørelser for butikstyveri bag sig. Det gør det til en særlig udfordring at
håndtere for både butikkerne og myndighederne.

Den fjerde delanalyse sætter fokus på konsekvenserne af det stigende antal butikstyverier. Det
tvinger nemlig stadig flere butikker til at ansætte f.eks. butiksdetektiver, låse varer inde,
indføre øget overvågning m.m. – og det sker alt sammen i en situation, hvor
dagligvarehandlens avancer i forvejen er under pres. Resultatet i sidste ende er, at det er de
lovlydige kunder, der kommer til at bære omkostningerne og generne ved butikstyverierne.

Om dette notat

Rapporten er udarbejdet af analysemedarbejder Anker Søby Poulsen og analysechef Morten Jarlbæk Pedersen. Rapporten kan gengives frit med henvisning til DSK.

Alle billeder er fra www.unsplash.com eller DSK.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: