Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Butikstyverier blevet et hverdagsfænomen

Resumé Butikstyverier er et stigende problem i Danmark. Antallet af anmeldte butikstyverier i tredje kvartal af 2023 lå således mere end 20 pct. højere end i tredje kvartal af 2022

Butikstyverier er et stigende problem i Danmark. Antallet af anmeldte butikstyverier i tredje kvartal af 2023 lå således mere end 20 pct. højere end i tredje kvartal af 2022 – og det lå ca. 65 pct. højere end det seneste lavpunkt i slutningen af 2021. Denne abrupte stigning er sket efter butikstyverierne ellers er blevet færre gennem de seneste tyve år.

Man kan spekulere i, om faldet blot skyldes, at man i detailhandlen er blevet bedre eller mere opmærksom på at anmelde butikstyverier. Hvis dette var tilfældet, behøver det stigende antal anmeldelser jo ikke være udtryk for, at antallet af butikstyverier faktisk er steget – der er blot flere af dem, der bliver anmeldt til politiet.

DSK har på den baggrund spurgt købmændene om deres oplevelser med butikstyverier, og billedet blandt de adspurgte er ganske klart: Ca. 2/3 har oplevet butikstyverier inden for den sidste uge, og mere end syv ud af ti af de købmænd, der har deltaget i rundspørgen, har det seneste år oplevet en generel stigning i antallet af butikstyverier. Samtidig peger en meget stor andel af de adspurgte på, at værdien af de stjålne varer er opadgående.

Noget tyder med andre ord på, at vi i Danmark har et dobbelt problem med butikstyverier: Der bliver flere af dem, og der bliver stjålet for mere. Det betyder i anden række også, at flere købmænd og andre detailhandlende får et større behov for at sikre sig yderligere – f.eks. i form af styrket overvågning, indelåsning af flere varer eller yderligere sikkerhedspersonale. Det kan selvsagt medføre selvsagt omkostninger for både butikken og kunderne og ikke mindst gener for både kunder og medarbejdere.

Danskerne er generelt et lovlydigt folkefærd, og mange kriminalitetsstatistikker er gennem de seneste par årtier gået den rigtige vej. Det gælder sådan set også for butikstyverierne, hvor antallet af anmeldelser har været nedadgående i rigtig mange år.

Men i den nyeste tid er udviklingen vendt. I andet kvartal af 2023 var der således over 6.100 anmeldelser af butikstyverier, hvilet er det højeste antal anmeldelser i mere end to årtier. Vi skal tilbage til begyndelsen af 2001 for at finde et højere antal anmeldelser af butikstyverier.

Faktaboks: De mest almindelige varer, der stjæles

De mest almindelige varer, der er genstand for butikstyverier i Danmark, er varer inden for følgende kategorier

  • Personlig pleje (deodoranter, parfumer, barberskum og lignende):
  • Kolonial (dåsevarer, nødder, Nescafé og lignende)
  • Køle- og frostvarer (kylling, smør, ost og lignende)
  • Slik
  • Øl og sodavand
  • Tekstiler (BH’er, bukser, trøjer, strømper, sko og lignende)
  • Andre kategorier (penge, kaffe, bæreposer, Lego og lignende)
  • Slagter- og bagervarer (oksemørbrad, culottesteg, boller, kager og lignende)
  • Vin og spiritus
  • Frugt, grønt og blomster

Kilde: Dansk Erhverv (2023): Crimestat årsberetning 2022. Senest lokaliseret 15. september 2023 på: https://www.crimestat.dk/media/1192/crimestat-aarsrapport-2022.pdf, s. 18.

Samtidig er udviklingen vendt ganske drastisk og ganske hurtigt. Antallet af anmeldelser af butikstyverier er således steget med mere end en femtedel pct. på bare ét år – og en stigning på næsten 65 pct. siden det foreløbige lavpunkt i slutningen af 2021.

Udviklingen kan skyldes, at man i detailhandelen er blevet langt bedre til at anmelde butikstyve. I så fald er udviklingen udtryk for, at antallet af anmeldelser i højere grad stemmer overens med det faktiske antal butikstyverier, der har været hele tiden. Denne effekt kan f.eks. skyldes, at inflation og stigende energipriser på ganske kort tid har gjort butikkerne langt mere opmærksomme på svind og derfor langt mere tilbøjelige til at anmelde butikstyverier. Omvendt kan udviklingen også skyldes et reelt og stigende problem med butikstyverier. Eller naturligvis en kombination.

Figur 1: Antal anmeldelse af butikstyverier de seneste 25 år (1998K3 til 2023K3)

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken: STRAF12.
Note: Den stiplede linje angiver niveauet for andet kvartal af 2023, så dette niveau kan sammenlignes med de forgangne år.

For at undersøge dette nærmere har DSK gennemført en rundspørge blandt sine medlemmer om købmændenes faktiske oplevelser med butikstyverier i den senere tid.

Langt de fleste detailhandlende har gjort sig erfaringer med butikstyverier. Det gælder også i dagligvarehandelen.

DSK’s rundspørge blandt købmændene viser således, at ca. to tredjedele af de købmænd, der har deltaget i undersøgelsen, har oplevet butikstyverier inden for den seneste uge. For rigtig mange dagligvarebutikker er tyveri altså et nedslående og tilsyneladende ret så almindeligt fænomen i hverdagen.

Figur 2: Har du oplevet butikstyveri i din butik inden for den sidste uge?

Kilde: DSK. Rundspørge blandt medlemmer, august 2023. N = 43.

Og oplevelsen blandt de danske købmænd er samtidig, at dette hverdagsfænomen er i fremgang – altså at der er en reel stigning i antallet af butikstyverier. Den voldsomme stigning i antallet af anmeldelser skyldes således ikke bare, at købmændene anmelder flere; den skyldes øjensynligt også, at problemet faktisk er stigende. Selvfølgelig er der nogle, der kun oplever, at fænomenet er steget en smule – men størstedelen af købmændene i DSK’s rundspørge peger på, at de har oplevet mange flere butikstyverier.

Og oplevelsen er samtidig, at stigningen er sket hurtigt og drastisk. DSK har således spurgt til købmændenes oplevelse af antallet af butikstyverier i de seneste seks måneder sammenlignet med samme periode i 2022 – og konklusionen er temmelig entydig, at butikstyverier på kort tid over det seneste år er blevet et endnu mere almindeligt hverdagsfænomen for købmanden at forholde sig til.

Figur 3: Hvordan er din oplevelse med butikstyverier inden for de sidste seks måneder sammenlignet med samme periode sidste år?

Figur 5: Har du gjort noget ekstra for at sikre din butik mod røveri, indbrud eller butikstyveri inden for de seneste seks måneder?

Kilde: DSK. Rundspørge blandt medlemmer, august 2023. N = 43.

Og ligesom det er tilfældet med udviklingen i antallet af butikstyverier, er det også her blandt de mellemstore og lidt større købmænd, at problemet synes at vokse mest. De rapporterer i al fald i højere grad at opleve en stigning i værdien af de varer, som butikstyvene stjæler, end det er tilfældet hos de lidt mindre købmænd. Men selv blandt de mindste købmænd er det lige omkring halvdelen, der oplever en stigende værdi af de varer, der stjæles.

Når butikkerne på denne måde oplever en dobbelt stigning i problemet med butikstyverier, tvinges de naturligvis til at reagere. Butikstyveri er både et økonomisk svind, og det påvirker generelt trygheden i butikken – både hos medarbejdere og kunder. Begge dele har betydning for både de almindelige kunders priser og deres oplevelse af butikken.

Figur 6: Har du gjort noget ekstra for at sikre din butik mod røveri, indbrud eller butikstyveri inden for de seneste seks måneder?

Kilde: DSK. Rundspørge blandt medlemmer, august 2023. N = 43.

Blandt de købmænd, der har deltaget i DSK’s rundspørge, har over halvdelen således måtte sikre sig yderligere mod butikstyveri på den ene eller anden vis – alene inden for de seneste seks måneder.

Den slags ekstra sikringstiltag kan f.eks. være yderligere overvågning, intensiveret brug af sikkerhedspersonale og butiksdetektiver eller generelt et større personalebehov i butikken også i de tidsrum, hvor det ellers ikke er nødvendigt. Udviklingen med flere butikstyverier kan også få butikkerne til i højere grad at låse varer og varetyper inde – varer, der ellers før stod fremme for kunderne. Den slags ekstra sikringer og tiltag kan være både besværlige og omkostningstunge, og de kan også medføre gener for kunderne.

DSK MENER

Om dette notat

Dette notat er udarbejdet af De Samvirkende Købmænd (DSK). DSK har eksisteret i over 100 år som brancheorganisation og repræsenterer i dag næsten 1.500 supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og convenience i Danmark. Vi arbejder løbende for at forbedre rammerne for de danske købmænd – også ved at skabe og dele viden og indsigt om emner, der har relevans for købmændenes dagligdag og forretning.

Denne analyse er udarbejdet i oktober 2023 af analysechef Morten Jarlbæk Pedersen og kommunikationskonsulent Niels Tørring Rasmussen. Det er tilladt at citere fra denne analyse med henvisning til DSK.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: