Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Butiksassistenter er svære at finde

Manglen på arbejdskraft er en problemstilling alle brancher må forholde sig til. Der er dog brancher, som har svære ved at rekrutterer end andre. Det gælder bl.a. de danske butikker.

De danske handelsvirksomheder beskæftiger i dag ca. 460.000 danskere, hvoraf ca. hver fjerde er ansat i dagligvarehandelen.

I første halvdel af 2023 betød situationen på arbejdsmarkedet, at de danske handelsvirksomheder i cirka 12.500 tilfælde – eller hvad der svarer til hvert fjerde rekrutteringsforsøg – enten måtte kigge forgæves efter en ny medarbejder eller ansætte en medarbejder med en anden profil end det ønskede eller nødvendige.

Blandt de stillingskategorier, der fylder mest i statistikkerne over de forgæves rekrutteringer, er stillingen som ”butiksassistent” den næst hyppigst forekommende. I første halvdel af 2023 måtte de danske virksomheder i mere end 3.800 tilfælde se langt efter den efterspurgte butiksassistent.

Når arbejdsmarkedet er inde i en sådan udvikling – og har været det gennem flere år – betyder det naturligvis, at konkurrencen om at finde de rette medarbejdere bliver stadig mere intens. For virksomhederne betyder det, at det kan blive sværere at besætte visse stillinger, eller at nogle job må besættes af medarbejdere med en anden profil end den ønskede eller nødvendige.

En undersøgelse, som fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemførte for perioden december 2022 til maj 2023, viser således, at 11 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves. I mere end hvert 10. tilfælde må virksomhederne således se langt efter den medarbejder, de ønsker at hyre.

”At have de rette medarbejdere og de rette kompetencer er en forudsætning for at drive virksomhed – herunder butik. Derfor er det helt afgørende at vi tilgodeser virksomhedernes ønsker for at sikre tilgangen til arbejdskraften, og at vi f.eks. sikre, at nogle af de grupper, der har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, kan finde beskæftigelse,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, der i den forbindelse byder ind med fem konkrete forslag til initiativer, der kan bidrage til at sikre den nødvendige arbejdskraft.   

  1. At der arbejdes for at styrke erhvervsuddannelserne endnu mere, herunder de merkantile af slagsen.
  2. At overenskomsterne generelt bør underkastes et serviceeftersyn med fokus på virksomhedernes daglige administration af reglerne og et ønske om generelt at skabe mere fleksible vilkår på arbejdsmarkedet f.eks. i form af mindre rigide regler for deltidsansættelser.
  3. At reglerne for ansættelse af fleksjobbere og lignende gøres mere smidige og fleksible, så denne slags ansættelser bliver mere attraktive og mindre byrdefulde for virksomhederne.
  4. At detailhandelsbrancherne og regeringen i samarbejde udvikler og udbreder en guide, der på nemmest mulige og mest tilgængelige måde hjælper virksomhederne gennem regler, faldgruber m.m., når det kommer til fleksible ansættelser,
  5. At det politiske fokus på regelforenkling styrkes betydeligt, så ressourcer kan frigives fra bl.a. administration og lignende til mere værdiskabende arbejde, herunder udvikling af nye og mere effektive arbejdsgange.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: