Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Butikker skal kunne dele billeder af butikstyve med hinanden

DSK glæder sig over politisk håndsrækning, der nu baner vej for lovændring. Lovforslag sendt i høring Butikker skal fremover have bedre mulighed for at advare hinanden om røvere og tyveknægte.

DSK glæder sig over politisk håndsrækning, der nu baner vej for lovændring. Lovforslag sendt i høring

Butikker skal fremover have bedre mulighed for at advare hinanden om røvere og tyveknægte. Derfor vil justitsminister Søren Pape Poulsen nu ændre loven, så det bliver muligt for butikkerne at dele overvågningsbilleder med hinanden i et internt it-system.

Justitsministeren sender i dag et lovforslag i høring, som giver erhvervsdrivende mulighed for at dele overvågningsbilleder for at forhindre grove eller organisererede tyverier. Initiativet er en del af ministerens udspil om at forbedre borgernes møde med politiet, som blev præsenteret i oktober.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger: – Det er dybt ubehageligt som erhvervsdrivende at blive udsat for tyveri eller røveri. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan hjælpe de erhvervsdrivende med at advare hinanden om formodede gerningsmænd.

– Det er naturligvis politiets opgave at efterforske og anholde de kriminelle, ligesom det også er politiet, der skal vurdere, om der skal offentliggøres signalementer eller andre oplysninger, der skal føre frem til en gerningsperson. Det kan nemlig være meget indgribende at blive hængt ud som lovovertræder i offentligheden, f.eks. på sociale medier eller andre steder på internettet.

– Derfor er det en god løsning, vi har fundet, så butikkerne kan dele billederne med hinanden, uden at man samtidig risikerer at hænge folk ud i offentligheden.

Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, glæder sig over, at der bliver bedre muligheder for at bruge butikkernes overvågningsbilleder i jagten på kriminelle:

– Vi har længe ønsket os en politisk håndsrækning til både købmænd og politiets efterforskning gennem forbedrede muligheder for at dele overvågningsbilleder af ud fra nogle klare objektive kriterier. Hensynet til de forurettede virksomheder og ansatte må veje tungere end hensynet til de kriminelle, der begår forbrydelserne.

På konferencen ”Sikker Butik” på Christiansborg den 2. februar 2017 var der debat mellem Jan E. Jørgensen (tv), Venstre, Trine Bramsen, Socialdemokraterne og Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti. Politikere, politiet og detailbranchen var enige om at have et fælles ansvar for at imødegå en stadig mere rå og organiseret kriminalitet.

For et år siden holdt DSK konferencen ”Sikker butik” på Christiansborg, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen og repræsentanter fra Folketingets tre største partier tilkendegav, at de ser meget alvorligt på røveri og det stadigt mere organiserede tyveri i detailhandlen.

Det førte i første omgang til en lempelse af kontantpligten med virkning fra i år, så butikker kan vælge at sige nej til at modtage kontanter mellem kl. 22 og 6.00. På særlige udsatte steder kan tidspunktet fremrykkes til klokken 20.

Krav til deling af billeder

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før en erhvervsdrivende kan dele billeder fra tv-overvågning. For eksempel skal der være tale om billeder af en eller flere formodede gerningspersoner, som har begået eller forsøgt at begå berigelseskriminalitet eller lignende af en vis grovhed mod den erhvervsdrivende. Der er således ikke tale om tilfælde, hvor der f.eks. stjæles et par poser slik. For det andet skal den eller de formodede gerningspersoner være anmeldt til politiet for at have begået den pågældende forbrydelse. For det tredje skal der være konkrete grunde til at tro, at den eller de formodede gerningspersoner vil begå lignende kriminalitet mod de erhvervsdrivende, som billedet videregives til. Og endeligt skal delingen foregå i et lukket it-system inden for en erhvervsorganisation eller lignende. Deling må derfor bl.a. ikke ske på internettet, herunder i lukkede grupper på facebook eller andre sociale netværk.

Lovforslaget sendes i høring i dag, og der lægges op til, at lovændringen træder i kraft den 25. maj 2018.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: