Spring til indhold

Antallet af anmeldte butikstyverier stiger voldsomt

Butikstyverier er stadig et stort problem for rigtig mange butikker. Problemet er ikke blevet mindre af at antallet af anmeldte butikstyverier i første kvartal af 2023 lå på det højeste

Butikstyverier er stadig et stort problem for rigtig mange butikker. Problemet er ikke blevet mindre af at antallet af anmeldte butikstyverier i første kvartal af 2023 lå på det højeste niveau siden samme kvartal i 2004.

De mange tyverier koster butikkerne penge og giver anledning til en masse frustration. Det skyldes bl.a., at der ikke er tilstrækkelige konsekvenser og sanktioner over for dem, der begår tyverierne.

Ingen kender det reelle omfang af butikstyverier, da der bag de officielle tal utvivlsomt er et meget stort mørketal, hvor de anmeldte tyverier kun udgør toppen af isbjerget.

DSK har en ønskeliste til politikerne med en række initiativer, der kan være med til at reducere butikstyveriernes himmelflugt. Blandt ønskerne er højere bøder, en større indsats mod salg af hælervarer og flere udvisningsdomme.

500 kroner i bøder er for lidt
”En af forklaringerne er desværre den høje inflation. Men det ændrer ikke ved, at butikstyverierne rammer købmændene direkte på deres bundlinje. Det koster investeringer og arbejdspladser i en allerede udfordrende tid”, siger adm. direktør Jannick Nytoft, De Samvirkende Købmænd.

”Vi har et møde med justitsminister Peter Hummelgaard i begyndelsen af maj, hvor vi vil argumentere for større fokus på butikstyverier fra politiets side, mere forebyggelse og skærpede straffe. En startbøde på 500 kr. for butikstyveri er desværre alt for lavt”.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Butikstyverier blevet et hverdagsfænomen

Resumé Butikstyverier er et stigende problem i Danmark. Antallet af anmeldte butikstyverier i tredje kvartal af 2023 lå således mere end 20 pct. højere end i tredje kvartal af 2022 – og det lå ca. 65 pct. højere end det seneste lavpunkt i slutningen af 2021. Denne abrupte stigning er sket efter butikstyverierne ellers er blevet færre gennem de seneste

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: