Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Ebberup: Her vender de unge hjem

Idræt, skole og købmand er hinandens forudsætninger for livet i Ebberup ved Assens En flere kilometer lang flagallé var den festlige velkomst til medlemmerne af ”Udvalget for levedygtige landsbyer”, der

Idræt, skole og købmand er hinandens forudsætninger for livet i Ebberup ved Assens

En flere kilometer lang flagallé var den festlige velkomst til medlemmerne af ”Udvalget for levedygtige landsbyer”, der den sidste fredag i oktober var taget på inspirationstur til Ebberup ved Assens.

Vidste man ikke bedre, så ville man tro, at der var royalt besøg, men det var byens ældre, som var stået tidligt op for at klæde Ebberup i festtøjet. For en stor dels vedkommende er det de samme personer, som gennem idrætsforeningen var med til at skabe den økonomi, der gjorde det muligt at indvie hallen i 1976.

Op mod halvdelen af de omkring 1.300 indbyggere i Ebberup er tilknyttet en eller flere af idrætsforeningens klubber.

Udvalget for levedygtige landsbyer, som i sommeren 2017 blev nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen, havde hørt om indsatsen i Ebberup for at redde overbygningen på skolen og havde derfor selv bedt om at måtte lægge et sine fem møder rundt om i landet i lige præcis Ebberup.

Efter det fire timer lange udvalgsmøde i Ebberuphallen fortalte formanden for skolenævnet ved Ebberup Skole, Karin Christiansen om Ebberups mange kvaliteter:

– Vi har et stærkt sammenhold, som i mange år har løst fælles opgaver. Kimen blev lagt med sammenlægning af boldklubben og idrætsforeningen, som gjorde det muligt med egne midler at få bygget idrætshallen. Det er er et sammenhold, der også viste sig, da der skulle kæmpes for at bevare overbygningen på skolen.

Foreningerne, idrætslivet og det kulturelle engagement fra det store opland, herunder Helnæs, har styrket Ebberup som et værdimæssigt og socialt samlingspunkt for hele egnen.

Karin Christiansen siger, at det er et kendetegn for Ebberup, at mange af de unge vender tilbage efter endt uddannelse og bosætter sig i Ebberup:

– De tætte bånd, som er blevet knyttet i barndom og ungdom i kombination med smukke huse i området og den enestående natur med de store fredede naturområder langs Lillebælt, både på Helnæs og ved Aa, gør det attraktivt at vende hjem.

Hun fortalte udvalget, at der er oprettet et lokalråd for området, og udnævnt en række ambassadører, som byder tilflyttere velkomne og hjælper dem ind i nye netværk i den første tid. Også landsbyordningen blev omtalt som en stor succes, da den er virkende til, at børnene kan blive passet fra ganske små og siden fortsætte i skolen til og med 9. klasse.

– Købmanden, skolen og foreningslivet udgør hver sit ben på den stol, der får byen til at hænge sammen. De er hinandens forudsætninger, fortalte Karin Christiansen, der selv har været ungarbejder hos købmand Marlene Larsen i byens SPAR. I dag er det hendes datter, der har fritidsjob i butikken.

Mødet sluttede med en rundvisning i SPAR, hvor udvalget blev budt velkommen af købmandsægteparret Marlene og Jan.

De kunne den 16. juni 2017 fejre deres 25 års jubilæum som købmænd i byen. Det blev fejret for hele byen med musik, pølsevogn og fadøl ved byens idrætshal.

– Det var vores måde at sige tak til byens borgere på for støtte og opbakningen gennem årene, siger Marlene Larsen, der glæder sig over, at butikken med 30-35 medarbejdere efter nogle turbulente år omkring finanskrisen er stabiliseret økonomisk.


 Skolelærer Karin Christiansen giver sit bud på, hvorfor Ebberup holder skansen som en levende landsby, da Udvalget for Levedygtige Landsbyer kom til Ebberup ved Assens.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: