Nyheder

To faste dage til ny lovgivning

27. oktober 2015
        
    

Hovedparten af den erhvervsrettede lovgivning fremover kun træder i kraft to gange årligt nemlig den 1. januar og 1. juli.

Ordningen træder i kraft den 1. oktober i år, og herefter skal nye erhvervsrettede regler og love som udgangspunkt træde i kraft på en af de to datoer. Der kan være undtagelser, fx særligt hastende skattelovgivning eller hvis en bestemt dato er et krav fra EU, men undtagelserne bliver vurderet i regeringens Økonomiudvalg, så der ikke bliver flere end højst nødvendigt.