Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Tænketank: Styrk information om muligheder for donation af overskudsmad til velgørenhed

Fødevareminister Mogens Jensen modtager i dag 10 anbefalinger fra Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab Alene i Danmark mister vi hvert år omkring 700.000 tons af vores fødevarer –

Fødevareminister Mogens Jensen modtager i dag 10 anbefalinger fra Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab

Alene i Danmark mister vi hvert år omkring 700.000 tons af vores fødevarer – et tab der er fordelt i hele fødevareværdikæden. Miljø- og Fødevaremisteriet etablerede derfor i foråret Tænketank om Forebyggelse af Madspild ONE\THIRD for at samle den danske indsats.

Fødevareminister Mogens Jensen har i dag fået 10 anbefalinger til, hvordan Danmark kan mindske sit madspild og fødevaretab.

Blandt anbefalingerne fra tænketanken lyder det, at forebyggelse af madspild bør indgå i regeringens klimahandlingsplan, at der skal fastsættes et mål for, hvor meget både branchen og de private husholdninger skal reducere deres madspild, og at information om muligheder for donation af overskudsmad til velgørenhed skal styrkes.

Donation af overskudsmad har været i fokus igennem en længere årrække, og det er tænketankens opfattelse, at de danske myndigheder løbende har iværksat tiltag til at forbedre forholdene for donation af overskudsmad.

– Selv om der er iværksat tiltag for at forbedre forholdene, er det stadig administrativt tungt at donere fødevarer, hvorfor det er vigtigt, at vi fortsætter dialogen om, hvordan vi kan håndtere dette på en lettere måde, uden at vi går på kompromis med fødevaresikkerheden, siger fødevarechef Anne-Marie Jensen Kerstens, De Samvirkende Købmænd, som har været med til at give input til tænketankens anbefalinger.

Tænketanken noterer sig, at ”Folketinget har vedtaget et lovforslag, der justerer reglerne for moms ved udtagning af varer, som bl.a. har til formål at lette virksomheders udtagning af overskudsvarer med henblik på donation til både velgørende organisationer og forbrugere”.

Tænketanken anbefaler regeringen at udarbejde én vejledning indeholdende alle relevante informationer for de involverede fødevarevirksomheder, detailhandel, distributører og modtagerorganisationer, så der skabes mere klarhed over mulighederne for donation af overskudsmad.

– Vi skal dog samtidig holde for øje, at kampen mod madspild ikke fokuseres på donation af overskudsmad. I stedet bør der ses på, hvordan man kan forebygge, at der kommer overskudsmad, siger Anne-Marie Jensen Kerstens.

Tænketanken har derfor også anbefalinger vedr. vidensopbygning og ny teknologi og etablering af et tættere samarbejde på tværs af ministerier.

Se anbefalingerne her.

Fødevarechef Anne-Marie Jensen Kerstens, DSK, til møde med Mogens Jensen, som bl.a. er minister for fødevarer og fiskeri, hvor der bliver drøftet mindre madspild og herunder donation.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: