Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Syv veje til mere iværksætteri i Danmark

Fordele, ulemper og erfaringer

Enhver, der har talt med sin lokale, selvstændige købmand, kender til den: Iværksætterånden og
selvstændighedstrangen, der driver værket. Det er den ånd, som alle iværksættere er præget af –
og det er den ånd, der skaber både liv og udvikling i det lokale samfund og skaber grundlaget for
de store eksporteventyr senere hen.

I Danmark har vi ikke andet at trække på end os selv. Vi er selv landets råstof. Og derfor er netop
denne iværksætterånd så uendelig vigtig.

Men Danmark er på mange områder blevet et lønmodtagerland. Ikke at der er noget i vejen med
at have et job – men danskernes selvstændighedskultur er ikke stærk nok. Der er for få, der tør
tage springet og sætte gang i en lille, ny og selvstændig virksomhed.

Alle iværksættereventyr begynder med, at der er én, der etablerer sig som selvstændig, og for
langt de fleste af dem handler det i første omgang ikke om at tiltrække den store
millioninvestering; det handler om overhovedet at kunne komme i gang. Det ved man godt, hvis
man er selvstændig købmand. Her har man taget springet og fået foden under eget bord, og
butikken er ens eget ansvar – men hverdagen er fyldt med bøvl, barrierer og bekymringer. Og det
er bøvl, barrierer og bekymringer, som også mange andre iværksættere kæmper med.

Og det er bøvl, barrierer og bekymringer, vi skal have gjort noget ved, hvis Danmark for alvor skal
være et iværksætterland med en stærk selvstændighedskultur.

Jannick Nytoft
oktober 2023

Debatten om iværksætteri drejer sig ofte om vækstiværksættere og ”nye guldæg”. Men intet
kommer af intet, og nye guldæg begynder også i det små. Selv det største succeser begynder
som en lille, lokal iværksætter, der tør prøve en idé af og forsøge at skabe sin egen
virksomhed – f.eks. som købmand eller andre steder i detailhandlen.

Ønsker vi, at flere kaster sig ud på det dybe vand og etablerer sig, er det derfor altafgørende,
at rammevilkårene for det brede og lokale iværksætteri er på plads. Det er ganske enkelt
grundlaget for al form for iværksætteri overhovedet – og det har vi behov for at anerkende.
Men rammerne for ”den almindelige” iværksætter i Danmark kan sagtens forbedres.

Organisationen SMV-Danmark viste i september 2023 endda, at de nye virksomheders
overlevelsesrate er blevet ringere over tid. Udfordringerne for iværksætterne er altså ikke
forsvundet – og det skal der gøres noget ved.

Hvis rammerne for iværksætteriet i almindelighed skal forbedres, skal vi derfor gribe det bredt
an. Et ensidigt fokus eller en nålestiksoperation er ikke nok. Danskerne skal opleve, at
hverdagen som iværksætter nok er udfordrende – men at det er indholdet og ikke rammerne,
der udfordrer. I DSK peger vi derfor på syv veje fremad, hvis iværksætteriet i Danmark skal
styrkes:

Først og fremmest skal selvstændighedskulturen styrkes. Selvom flere danskere i dag tager
springet som iværksætterne, er Danmark stadig præget af en lønmodtagerkultur. Vi skal møde
iværksætterne mere, og der skal større fokus på, hvad det helt konkret kræver og giver at
være herre i eget hus. Det skal ikke være forbeholdt de få at starte egen virksomhed.

For det andet er det nødvendigt med en prop i regelmaskinen. Det er svært at komme i gang
som iværksætter, og regelmængden er gennem årtier kun vokset. Tag en pause og brug
energien på at rydde op i stedet. Det vil komme mange – ikke mindst iværksætterne – til gavn.
For det tredje skal der skabes gode, finansielle muligheder for iværksætteri. For langt de
fleste handler det f.eks. om noget så simpelt som adgang til en erhvervskonto. Eller om
muligheden for at skaffe finansiering på alternativ vis. Det skal der gøres noget ved.

For det fjerde skal vi erkende, at mange nye virksomheder er meget afhængige af den
offentlige sektor. Og det skal vi forstå helt basalt og konkret: Når vejarbejdet raser på sjette
måned foran din nye butik, så falder omsætningen. Derfor skal vi have mere gennemsigtighed
i det offentliges planlægning – og mere konsekvens, når planerne ikke overholdes. Og på
samme vis skal den offentlige indkøbsmuskel i langt bedre grad medvirke til at fremme frem
for at modarbejde iværksætteriet.

For det femte skal det være nemmere at ansætte. For mange er det en stor ting at tage
springet som arbejdsgiver, og det spring bliver ikke mindre af, at man – når man hyrer nye folk
ind i sin voksende virksomhed – rammes af ufleksible og omfattende regler. Også her bør der
kunne ryddes lidt op.

For det sjette skal der gøres plads til nye muligheder. Danmark er et gennem reguleret land,
og reguleringen findes mange steder af en årsag. Men andre steder er eksisterende regler en
unødig hæmsko for nytænkning – ikke mindst i geografiske områder, hvor iværksætteriet
ellers kunne være tiltrængt.

For det syvende skal der ryddes op i skatter og afgifter. Ud over at det er dyrt at være
iværksætter, er det – når man skal have med skatter og afgifter at gøre – også helt utrolig
besværligt og uoverskueligt. Det kan vi gøre bedre.

Om dette notat

Rapporten er udarbejdet af analysemedarbejder Anker Søby Poulsen og analysechef Morten Jarlbæk Pedersen. Rapporten kan gengives frit med henvisning til DSK.

Alle billeder er fra www.unsplash.com eller DSK.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: