Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Salling Group forsøger med nye krumspring at få Bilka ind ad bagdøren i Hjørring

Salling Group forsøger med nye krumspring at åbne en ny Bilka i Hjørring trods planlovens forbud mod etablering af nye hypermarkeder.

Salling Group forsøger med nye krumspring at åbne en ny Bilka i Hjørring trods planlovens forbud mod etablering af nye hypermarkeder. At dømme ud fra en omtale i dagbladet Nordjyske har det tilsyneladende byrådets velsignelse.

Af underdirektør Jytte Tandrup,  De Samvirkende Købmænd

Salling Group har gennem årene kæmpet en hård kamp for at få omdannet den sidste tilbageværende A-Z butik i Hjørring til et Bilka hypermarked.

Allerede i 2012 advarede DSK om borgmester Arne Boelts planer om at tillade en ombygning af den eksisterende A-Z, så der kunne blive plads til et egentligt Bilka hypermarked.

Kommunen valgte alligevel at fortsætte arbejde, selv om en sådan plan ikke ville være lovlig. Det blev i 2014 bekræftet af Naturstyrelsen, som nedlagde veto mod etablering af et Bilka hypermarked.

Alligevel fortsatte Salling Group (tidligere Dansk Supermarked) med planer om at opdele et kommende hypermarked i to sammenhængende butikker. Det blev der imidlertid sat en effektiv stopper for i 2017, da de nuværende detailhandelsbestemmelser blev vedtaget.

Det fremgår af forarbejderne til loven, at ”Det er fortsat ikke hensigten at muliggøre nye hypermarkeder eller hypermarkedslignende indkøbscentre, som er butikskoncepter, hvor en større udvalgsvarebutik designmæssigt fremtræder som en identificerbar enhed sammen med en dagligvarebutik.”

Og det er der god grund til. For et hypermarked i Hjørring ville ikke bare øge konkurrencen i en by, hvor der i forvejen er en overkapacitet på dagligvareforsyningen. Og den bliver ikke mindre med e-handlens udvikling. Placeringen uden for bymidten vil også påvirke et stort opland til skade for den sidste dagligvarebutik i mindre bysamfund. Og endelig vil det trække kunder hele vejen fra Frederikshavn.

En Bilka uden for Hjørring ville også være i direkte modstrid med erhvervsminister Simon Kollerups partnerskab for levende bymidter og intentionerne i planlovens detailhandelsbestemmelser.

Hermed skulle man så tro, at Salling Group ville skrinlægge sine planer – og der har da også være stille om projektet nu i godt tre år – men nu er den gal igen!

Det fremgår af dagbladet Nordjyske den 21. oktober, at nu er Salling Group og Hjørring igen klar til at etablere et Bilka hypermarked – men denne gang formentlig som en selvstændig dagligvarebutik ved siden af A-Z, og avisen skriver, at nu kan byrådet selv afgøre det.

Det er også rigtigt – men som også fastslået tidligere – så skal selv byrådet i Hjørring overholde landets love – og dermed også planloven. Så alt afhængig af hvordan de aktuelle planer kommer til at se ud, er det altså fortsat ikke tilladt for Salling Group at etablere et hypermarked eller et hypermarkedslignende indkøbscenter, som planloven fastslår.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: