Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Sådan anmelder jeg butikstyveri

Hvad er butikstyveri? Butikstyveri er, når en gerningsmand går ind i en forretning i åbningstiden og tager varer og forlader forretningen uden at betale for varerne. Hvordan skal du anmelde

Hvad er butikstyveri?
Butikstyveri er, når en gerningsmand går ind i en forretning i åbningstiden og tager varer og forlader forretningen uden at betale for varerne.

Hvordan skal du anmelde sagen til politiet?
Anmeld butikstyveri skriftligt til det lokale politi. Det er en fordel at anvende blanketten ”
Anmeldelse om butikstyveri”.

Ring 114, hvis gerningsmanden:
• er under 18 år
• er ikke herboende udlænding
• er uden fast bopæl
• ikke er sikkert identificeret

Du bør også ringe 114, når butikstyveriet har et professionelt præg, er af større omfang eller du skønner, at gerningsmanden samtidig har stjålet fra andre forretninger.

Ring 112, hvis gerningsmanden optræder voldeligt eller truende.

Læs mere her.

Sådan slipper du for fejl i anmeldelse af butikstyveri

Københavns Politi ønsker at højne kvaliteten i behandlingen af sager med skriftlige butikstyverianmeldelser. Imidlertid modtager Københavns Politi en del skriftlige butikstyverianmeldelser med fejl og mangler og har derfor udarbejdet en liste med gode råd om oplysninger, som er nødvendige for, at politiet kan behandle sagen og få gerningsmanden dømt.

Er gerningsmanden under 18 år eller uden fast bopæl i Danmark kan der ikke ske skriftlig anmeldelse, hvorfor politiet skal kontaktes via 114.

Alle oplysninger/felter i den skriftlige anmeldelse skal udfyldes. Vær særlig opmærksom på følgende:

  • Gerningsmandens generalia er anført med navn, personnummer, bopæl eller anden kontaktadresse, telefonnummer og eventuel E-mailadresse.
  • Anfør hvilken form for billedlegitimation, gerningsmanden har forevist (kørekort, pas, opholdstilladelse)
  • Anmelder/vidnets generalia er anført med navn, personnummer, telefonnummer og eventuelt ID-nummer/personalenummer.
  • Beskrive forløbet af tyveriet – hvor og hvordan blev gerningsmanden bemærket, hvad foretog han/hun sig, hvor blev det stjålne gemt, hvor og af hvem blev han/hun kontaktet/tilbageholdt, var der flere gerningsmænd.

Hvis der er et erstatningskrav, skal årsagen og beløb anføres. Vær opmærksom på, at hvis der er et erstatningskrav, skal sagen afgøres i byretten, og det kan være nødvendigt at indkalde en repræsentant fra forretningen til retsmødet.

Såfremt erstatningskravet skyldes, at det stjålne er tilstede, men beskadiget, vil gerningsmanden -når erstatning er betalt – have krav på at få det beskadigede udleveret. Det betyder, at forretningen må opbevare det med henblik på eventuel senere udlevering. Det er navnlig i sådanne tilfælde, at anmelder må påregne at skulle møde i retten for at redegøre nærmere for erstatningskravet.

Hvis gerningsmanden ønsker at underskrive anmeldelsen, gør det politiets sagsgang lettere.

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: