Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Politisk opbakning til forstærket indsats mod røveri og butikstyveri

Både justitsminister Søren Pape Poulsen og repræsentanter fra Folketingets tre største partier tilkendegav på konferencen ”Sikker Butik”, at de ser meget alvorligt på røveri og det stadigt mere organiserede tyveri

Både justitsminister Søren Pape Poulsen og repræsentanter fra Folketingets tre største partier tilkendegav på konferencen ”Sikker Butik”, at de ser meget alvorligt på røveri og det stadigt mere organiserede tyveri i detailhandlen.

Et bredt politisk flertal med regeringen og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet lægger bl.a. op til, at det skal være frivilligt for butikkerne at modtage kontanter fra klokken 22.00 til 06.00. Partierne vil på baggrund af konferencen granske høringssvarene til det fremsatte lovforslag, og både regeringen og Socialdemokratiet er åbne over for at udvide tidsrummet uden kontantpligt.

Den nuværende kontantpligt er en dansk særregel fra 1984.

I den offentlige debat har der sporadisk været udtrykt bekymring for, om især de ældste forbrugere vil blive forhindret i at handle, hvis kontantpligten lempes. Ifølge GfKs Husstandspanel er det imidlertid kun tre pct. af forbrugerne over 60 år, der overhovedet handler efter kl. 19, og erfaringsmæssigt betaler ca. halvdelen af de ældre kunder med Dankort.

Udover politikere og eksperter deltog et halv hundrede repræsentanter fra brede kredse af detailhandlen i konferencen på Christiansborg, hvor det under den afsluttende debat mellem Jan E. Jørgensen, Venstre, Trine Bramsen, Socialdemokraterne og Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti, stod klart, at politikere, politiet og branchen har et fælles ansvar for at imødegå en stadig mere rå og organiseret kriminalitet.

DSKs adm. direktør John Wagner fremlagde 10 ønsker for en mere sikker butik og fremhævede udover en lempelse af kontantpligten også bedre mulighed for at dele overvågningsbilleder mellem butikkerne og en forstærket politiindsats i forhold til behandling af tyverianmeldelser og kontrol af dele af kioskmiljøet for at bekæmpe de hælere, som aftager en stor del af tyvekosterne fra dagligvarehandlen.

– Udviklingen i Sverige og dele af Storkøbenhavn er skræmmende. Røverier og tyverier er for flere butikker blevet en del af hverdagen. Vi skal handle nu. Og vi har brug for hjælp, sagde John Wagner.

Justitsministeren udtrykte forståelse for ønskerne og lovede at arbejde på en mere målrettet brug af billedmateriale og fokus på politiets ressourcer i indsatsen mod den borgernære kriminalitet i butikkerne.

 

Hverdagen skal være en sikker butik

For langt de fleste i dansk detailhandel er hverdagen en sikker butik – en arbejdsplads, hvor det er trygt at komme, hvor alle tager hensyn til hinanden, og hvor ejendomsretten respekteres. Men udviklingen går den forkerte vej, og der er brug for politisk fokus, inden det for alvor går helt galt. På den baggrund har DSK formuleret 10 initiativer, der kan forbedre sikkerheden i danske butikker. Jo flere politiske initiativer – desto mere vil sikkerheden blive øget i detailhandelen.

  1. Butikker skal kunne afvise kontanter i de mørke timer
  2. Flere betjente
  3. Politi-kadetter til borgernær kriminalitet som f.eks. butikstyveri
  4. Fokus på hælere ved øget kontrol af bl.a. dele af kioskmiljøet
  5. Stikprøvevis grænsekontrol ved udrejse
  6. Bedre mulighed for at dele overvågningsbilleder
  7. Nemmere at anmelde digitalt
  8. Højere bøder
  9. Bedre visitation ved opkald til 112
  10. Dømte: Lønindeholdelse og afsoning

Klik her for at læse detaljerne i forslagene. 

Svensk dagligvarehandel: Mere straf og konsekvens og mindre slendrian

– Vi har dobbelt så mange butiksrøverier sammenlignet med Finland og fire gange så mange sammenlignet med Norge og Danmark. Sverige er desuden det i land i Europa med flest anmeldte tyverier.

Det fortalte Pär Bygdeson, der er adm. direktør for den svenske brancheorganisation ”Livsmedelshandlarna” på konferencen ”Sikker Butik”.

Han viste et konkret eksempel fra Malmø, hvor tre butikker blev røvet samme eftermiddag og tidlig aften. En medarbejder blev skudt i benet. Gerningsmændene er endnu ikke pågrebet.

Udover røverier er svenske butikker hårdt ramt af tyveri. Der bliver årligt begået 2 mio. tyverier opgjort til en samlet værdi af 4,6 milliarder svenske kroner. Dagligvarebutikkerne er mest udsatte.

Kun to procent af sagerne bliver anmeldt til politiet. Politiet opgav samtidig at efterforske over halvdelen af anmeldelserne i 2015 mod 39 pct. i 2013. Når udlændinge idømmes bøder, bliver de ikke betalt.

– To ud af tre medarbejdere i butikkerne oplever utryghed på arbejdspladsen, fortalte Pär Bygdeson.

Derfor ønsker den svenske dagligvarehandel, at trygheden genskabes ved at øge politistyrken fra de nuværende 10.000 til 25.000.

Ønskelisten omfatter også konvertering af bødestraf til alternativ straf ved gentagne overtrædelser.

– Som det er nu, kan kriminelle uden konsekvens lade være med at betale bøderne og ovenikøbet se frem til rabat på strafudmåling ved gentagelser. Der bør også gøres op med slendrian hos politi og anklagere. Og endelig skal der kunne gives adgangsforbud for personer, der slår, truer eller chikanerer medarbejdere i butikkerne.

DSK: Bøn til regering og folketing om nej til kontanter i mørke timer

– Vi bønfalder regering og folketing om, at vi må sige nej til kontanter i de mørke timer. Og at vi må dele billeder fra overvågningskameraer med vore kolleger i branchen.

Blandt 10 ønsker til en mere sikker butik fremhævede adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, et nødvendigt opgør med loven om kontant-pligt og den jura, der gør det ulovligt at dele billeder som hjælp til selvhjælp.

– Kriminologer er enige om, at det vigtigste i kampen mod røverier og tyverier er at begrænse tilgangen til varerne, herunder kontanter, og derpå risikoen for at blive taget på fersk gerning, sagde John Wagner.

Under sin velkomst understregede han, at det ikke var konferencens formål at skælde ud på politiet: – Men vi skælder gerne ud på politikerne, hvis de ikke giver politiet de nødvendige ressourcer til at skabe tryghed.

HK Handel: 40 pct. af medarbejdere oplever flere tyverier

En ny undersøgelse foretaget af Epion for HK Handel viser, at fire ud af 10 butiksansatte oplever, at butikstyveri er blevet hyppigere. Og næsten lige så mange oplever, at der er flere butikstyverier, hvor tyvene kommer i grupper på tre eller flere.

44 pct. svarer, at de har oplevet at må lade tyvene gå, selv om de ved, at de har stjålet varer i butikken. Halvdelen har enten selv eller fået en kollega til at melde tyveri til politiet. Og her har omtrent lige så mange oplevet, at politiet ikke kan komme.

Udover tyveri og røveri oplever godt halvdelen, at de har været ude for svære situationer i butikken med psykisk syge eller ”skæve eksistenser”.

– Undersøgelsens samlede billede viser, at halvdelen af de adspurgte oplever, at kundernes opførsel er blevet grovere inden for de seneste år, siger arbejdsmiljøkonsulent Merete Hansen, HK.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K): Det skal være nemmere for butikker at beskytte sig

På baggrund af DSKs 10 ønsker til en mere sikker butik bebuder justitsminister Søren Pape Poulsen, at det skal være nemmere for butikker at beskytte sig imod røverier.

På konferencen ”Sikker Butik” lovede justitsministeren at få sine embedsmænd til at kigge nærmere på forslaget om at gøre det nemmere at dele billeder mellem butikker. Formålet er gøre overvågningen mere præventiv og lette politiet i dets opklaringsarbejde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Set fra venstre: Politidirektør Svend Larsen, Rigspolitiet, og formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt. Foto: Flemming Effersøe

Politidirektør Svend Larsen, Rigspolitiet: Kortlægning og målrettet indsats

– Vi er i tæt kontakt med forbindelsesofficerer fra Rumænien og de baltiske lande for at finde de mønstre, der gør, at bedre vi kan imødegå de udenlandske kriminelle.

Det fortalte politidirektør Svend Larsen på konferencen ”Sikker Butik” og tilføjede, at politiet også har særlig fokus på områder, hvor grupper fx bruger tyveri i butikker som en magtdemonstration for at vise, at det er dem, der bestemmer i området.

Politidirektøren lovede også at komme med forslag til forbedring af en elektroniske platform, der fx gør det mere smidigt at foretage anmeldelser. Han fremhævede også forebyggelse med den såkaldt DNA-spray, der har været med til at øget trygheden blandt butiksmedarbejdere.

– Vi ser også på de systemerne i afsætningskanalerne for tyvekoster. Også her handler det om at kortlægge mønstre. Internettet gør det nemt at afsætte tyvekoster og svært for køberne at se, om der er tale om hælervarer.

Formand for politiforbundet Claus Oxfeldt: I fortjener uddannede politibetjente

Med en stikpille til de politikere, som havde afskaffet lukkeloven mod DSKs ønske og gjort det muligt for butikkerne at holde åbent døgnet rundt, sagde formanden for politiforbundet Claus Oxfeldt på konferencen ”Sikker Butik”, at politikerne til gengæld kunne ændre loven, så butikkerne får mulighed for at afvise kontanter i de mørke timer og dermed beskytte sig mod røveri.

– Som politi kan vi ikke servicere brugerne godt nok. Det er åbenlyst, at detailhandelen svigtes, sagde Claus Oxfeldt og forklarede, at politiet er helt i knæ med 1.200 årsværk bundet op på terror og bander. Samtidig er der 600 færre betjente i forhold til januar 2011.

– Vi har et begrundet håb at om at få udvidet politistyrken. Men det er ikke politikadetter, som skal beskytte jer og hjælpe jer. I fortjener uddannede betjente, sagde Claus Oxfeldt og henviste til en undersøgelse fra Trygfonden, der viser, at befolkningens generelle følelse af utryghed er steget fra 3pct. i 2004 til 17 pct. i 2015.

– Jeres frustration ligger i forlængelse af de stadigt stigende bristede forventninger til politiets indsats.

Paneldebat med fokus på kontantfrie timer, deling af billeder og bøder

Både Venstres Jan E. Jørgensen  (tv i foto) og Socialdemokraternes Trine Bramsen (midten) kunne under den afsluttende paneldebat tilslutte sig justitsminister Søren Pape Poulsens (K) udtalelse om, at der vil blive kigget med åbent sind på de høringssvar, der er kommet til lovforslaget om at gøre det frivilligt for butikkerne at tage mod kontanter mellem kl. 22.00 og 06.00.

Mens den tredje paneldeltager Peter Kofod Poulsen (th. i foto) fra Dansk Folkeparti umiddelbart vil vente og se tiden an i forhold til flere kontantfrie timer, var han ivrig fortaler for, at det skal være lettere for butikkerne at dele overvågningsbilleder. Justitsministeren erkendte, at det vil gøre det nemmere for butikkerne at hjælpe hinanden med at holde ekstra øje med mistænkelige personer i ens lokalområde og lovede at se positivt på mulighederne uden at krænke retssikkerheden.

Jan E. Jørgensen sagde, at problemet med butikstyveri ikke bliver taget alvorligt nok af samfundet: – Det er dyrere at parkere syv meter fra et gadehjørne end at stjæle fra en butik. Det er indlysende forkert.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Se flere billeder fra konference på vores De Samvirkende Købmænd

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: