Spring til indhold

Oprydning i punktafgifter

Der skal ryddes op i de mange rigide punktafgifter på alt fra te til mandler med eller uden skal, kaffe og luften i softice. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) varsler nemlig

Der skal ryddes op i de mange rigide punktafgifter på alt fra te til mandler med eller uden skal, kaffe og luften i softice. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) varsler nemlig et opgør med punktafgifterne for at spare virksomhederne for både penge og bøvl.

Skatteministeren vil sortere i den lange række af punktafgifter, der i hans øjne i flere tilfælde er til stort besvær for virksomhederne, selv om afgifterne ikke indbringer et væsentligt provenu til statskassen.

Til formålet vil ministeren nedsætte et saneringsudvalg – skatteministeren selv kalder det »et oprydningsudvalg«. Det kommer bl.a. til at bestå af organisationer som Dansk Erhverv, DSK, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer samt Forbrugerrådet Tænk. Udvalget skal i midten af 2017 komme med et bud på, hvilke afgifter der kan luges ud i.

Hos DSK glæder vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen sig over ministerens initiativ:

”En gennemgang af de alt for mange, og alt for bøvlede punktafgifter, har længe været et stort ønske hos os, så en dybfølt tak herfra til ministeren for initiativet. Desværre lægges der først op til politiske forhandlinger sent i 2017 med henblik på virkning fra 2018, men i dag må ikke skygge for glæden over ministerens initiativ. Hos DSK er vi i hvert fald klar til den store hovedrengøring af punktafgifterne.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

moms og afgifter på dagligvarer og fødevarer
Pressemeddelelser

30% af dit indkøb er statsafgifter

Når danskerne handler dagligvarer, lander tre ud ti kroner i statens lommer i form af moms og afgifter. To ud af kronerne er moms, den sidste krone er særlige punktafgifter. De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra købmændene dannet sig et billede af en ”almindelig” indkøbskurv, og hvad der i gennemsnit handles for. Det viser, at vi i

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: