madkultur8low

Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange "fingeraftryk" i dansk erhvervslovgivning. Medlemskredsen omfatter ca. 1.450 supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og convenience. DSK har også samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa og Reitan Distribution.

Vi passer godt på den danske købmand

I daglig tale siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

En af DSK’s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. DSK har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Via forhandlinger og med saglige argumenter over for regering, folketing og kommuner påvirker DSK lovgivningsmæssige tiltag. Det gælder f.eks. inden for butiksstrukturudviklingen, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, miljøkrav og krav til arbejdsmiljøet m.m.

Talerør

DSK varetager interesserne for alle medlemmer - uanset omsætning, butiksstørrelse eller kædetilhørsforhold. Derfor har DSK i mere end 100 år kunnet fastholde sin position som branchens talerør og købmændenes hovedorganisation.

Købmændene i tal

  • DSK’s medlemskreds omsætter i alt for ca. 27 mia. kr. årligt.
  • DSK’s medlemmer beskæftiger næsten 35.000.
  • Hver dansker handler i gennemsnit ca. 6 gange om måneden hos et medlem af DSK.

 

medlemskredsens udvikling 2017

spar facade 2

 

 

Kontakt

flt.

Oversigt

Resultater til gavn for købmændene

Læs vores DSK Magasin: Sikker butik (2017)

Sikker butik forside low

  

 

Film om pas på varerne  

Jonas Schmidt i "Pas på varerne". Klik på billedet for at filmen. 

 

Vores brochure om fødevaresikkerhed. Klik på billedet for at bladre.
(januar 2013)

Logo EP Hjemmeside Maj15Maj16