Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Øllet er en fælles sag

Brancheforeningerne for købmænd og bryggerier har en lang tradition for et tæt samarbejde om flere mærkesager inden for markedsføring, lukkelov, fødevarer, miljø, retursystem og afgifter Bryggeriforeningen og De Samvirkende Købmænd

Brancheforeningerne for købmænd og bryggerier har en lang tradition for et tæt samarbejde om flere mærkesager inden for markedsføring, lukkelov, fødevarer, miljø, retursystem og afgifter

Bryggeriforeningen og De Samvirkende Købmænd har som brancheforeninger for henholdsvis bryggerier/tapperier og købmænd mange fælles mærkesager som lavere afgifter, mindre bureaukrati, et velfungerende retursystem, fornuftige regler for markedsføring af alkohol, salgsaldersgrænse og en ansvarlig alkoholkultur.

Mens bryggerierne i coronaåret har mistet meget af det normale salg i grænsehandelsbutikker, hoteller, restauranter og cafeer, har købmændene oplevet markant større salg af øl.

Tal fra Bryggeriforeningen viser, at ølsalget målt på volumen under pandemien (marts 2020 – februar 2021) er faldet med henholdsvis 75 pct. i grænsehandelsbutikkerne og 56 pct. på barer, restauranter og hoteller (ontrade).

Mens salget er øget med 13 pct. i dagligvarebutikker (offtrade). Målt på værdi er tabet markant større, da der normalt lægges flere kroner per genstand i ontrade.

Med de særlige omstændigheder som følge af coronapandemien har øllet manifesteret sig som en fortsat særdeles vigtig kategori for købmændene. Og derfor står Bryggeriforeningen og DSK historisk set ofte sammen i sager, som skal vinde politisk gehør på Christiansborg.

Under normale forhold – uden nedlukninger som følge af coronavirus – er grænsehandlen dog set med købmandens øjne en unfair konkurrent, mens det for Bryggeriforeningens medlemmer handler om at være til stede i de butikker, hvor kunderne ønsker at købe deres øl.

Grænsehandlen har i årevis haft et så stort omfang, at hver tredje øl, der drikkes i Danmark, er købt syd for den dansk-tyske grænse.  Det er et argument, som Bryggeriforeningen med års mellemrum har fremført, når politikerne truer med at skrue en ekstra omgang på afgiftsskruen.

Grænsehandlen med bl.a. øl får næring af lavere tyske afgifter og moms og ikke mindst pantfrihed på salget af dåser til danskerne i de cirka 30 grænsehandelsbutikker. Købmændene frygter, at grænsehandlen vil tage til i takt med, at cigaretterne som følge af afgiftsforhøjelser er og bliver markant dyrere i Danmark end Tyskland.

Direktør Niels Hald fra Bryggeriforeningen mindes det første fælles pressemøde med DSK’s adm. direktør John Wagner. Det blev holdt syd for den danske/tyske grænse for tyve år siden for at anskueliggøre den store vækst i grænsehandlen.

I en redegørelse fra Skatteministeriet i 2001 fremgik det, ”at grænsehandelen med øl og læskedrikke mellem Danmark og Tyskland i en årrække er vokset støt. Hvor danskerne i begyndelsen af 1990’erne købte ca. 50 mio. liter øl, er niveauet omkring 1999-2000 steget til omkring det dobbelte”.

– Daværende skatteminister Ole Stavad (S) udsendte en pressemeddelelse en time før pressemødet for at gå i rette med vores argumentation, fortæller Niels Hald. Også dengang var timing og spin en del af den politiske virkelighed.

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: