Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Kommunerne har et ansvar for fremtiden

Kommunerne skal fortsat fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer Med planlovens nye detailhandelsbestemmelser er der på en række

Kommunerne skal fortsat fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer

Med planlovens nye detailhandelsbestemmelser er der på en række punkter givet øget kommunalt selvstyre. Men øgede beføjelser giver også større ansvar og stiller større krav.

– Kommunerne skal fortsat fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellem store byer samt i de enkelte bydele i de større byer, siger underdirektør Jytte Tandrup, De Samvirkende Købmænd.

Selv om den såkaldte statistiske afgrænsning af bymidter ophæves, er det fortsat de samme hensyn, der skal varetages.

– Det vil sige, at der fortsat skal være bymidtefunktioner til stede, og ekspansionen skal ske indefra og ud, forklarer Jytte Tandrup.

Kommunerne får igen lov til at udlægge aflastningsområder. Men der skal være et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Erhvervsstyrelsen peger i sin vejledning til kommunerne på, at man skal sikre sig mod, at bydelscentre, aflastningsområder og lokalcentre ikke må medføre en funktionstømning af bymidten.

Butiksdød i bymidterne og/eller på landet kan skræmme potentielle tilflyttere væk og dermed vanskeliggøre salget af lokale boliger med prisfald til følge. Fald i indbyggerantallet risikerer at medføre dårligere kommunal service, f.eks. yderligere nedlæggelse af børneinstitutioner og skoler og en ringere kollektiv trafik.

Institut for Centerplanlægning har vurderet, at 30 pct. af det samlede forbrug af udvalgsvarer i 2030 vil blive købt gennem e-handelskanaler.

– Dette vurderes som et realistisk scenarie. Hvis dette sker, vil der alene på udvalgsvareområdet være 1,6 mio. m2 for meget butiksareal. På dagligvareområdet forventes arealbehovet at falde med 5 pct., hvilket svarer til ca. 250.000 m2, oplyser Jytte Tandrup.

Det samlede arealbehov til butiksarealer skønnes dermed at ville falde med knap 1,9 mio. m2 frem mod 2030.

Adm. direktør Henning Bahr fra Retail Institute Scandinavia kunne ved fremlæggelse af en prognose for dagligvarehandlen frem mod 2027 konstatere, at markedet er overmætte af kvadratmeter. Sammenlignet med et EU-gennemsnit har Danmark butiksforsyning til op mod 12 millioner indbyggere.

 

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: