Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Knæk afgifterne på nødder og spiritus

Afgiften på nødder er moden til afskaffelse, og regeringen kan med fordel reducere spiritusafgiften med 23 pct. Nøddeafgiften er ulogisk og bureaukratisk. Lavere spiritusafgift kan reducere illegal handel. Regeringen har

Afgiften på nødder er moden til afskaffelse, og regeringen kan med fordel reducere spiritusafgiften med 23 pct. Nøddeafgiften er ulogisk og bureaukratisk. Lavere spiritusafgift kan reducere illegal handel.

Regeringen har i regeringsgrundlaget bebudet, at den vil rydde op i virvaret af punktafgifter og lette afgiftstrykket på virksomheder og forbrugere. Vi finder det positivt, at den nye regering har til hensigt at fortsætte de gode takter fra tidligere, hvor de var med til at fjerne og sænke henholdsvis sodavands- og ølafgifterne med det resultat, at en del af det salg, der ellers var gået tabt til grænsehandlen, blev trukket tilbage til Danmark.

I regeringens netop offentliggjorte finanslovsudspil er der fokus på at reducere afgifter. Men hvorfor ikke lægge ud, hvor afgifterne giver så lidt til statskassen og så meget bøvl for virksomhederne, at de ikke er ulejligheden værd?

Vi tænker på afgifterne på nødder, mandler og te, der kun bidrager med et beskedent provenu til staten, mens virksomhederne skal holde styr på forskellige afgifter for hele og hakkede nødder eller med eller uden skal. Forskellige nødder i samme pose gør afgiftsbøvlet endnu mere absurd kompliceret. Nødder og mandler i rimelige mængder er desuden sundt.

Afgiften på spiritus er et andet område, hvor det er oplagt at sætte ind som led i en oprydning i punktafgifterne. En stor del af danskernes spirituskøb foregår i udlandet, hvor grænsehandelsbutikkerne stortrives takket være de høje danske afgifter. Den danske spiritusafgift er 62 pct. højere end den tyske, hvorfor incitamentet til grænsehandel er klart. Samtidig skaber afgiften grobund for illegal handel med spiritus. Statskassen går årligt glip af ca. 200 mio. kr. i spiritusafgift som følge af grænsehandel og illegal handel med spiritus.

Med en sænkning af spiritusafgiften vil en stor del af grænsehandlen flytte tilbage til danske butikker, mens incitamentet til illegal handel vil blive mindre. Samtidig viser erfaringen fra sænkningen af spiritusafgiften i 2003, at danskernes forbrug af spiritus falder, når grænsehandlen aftager. Det skyldes, at forbrugerne typisk køber et større kvantum spiritus, når de grænsehandler, end når de handler i danske butikker, og større mængder spiritus i husholdningen fører til øget forbrug – den såkaldte ’lagereffekt’.

Vi opfordrer derfor til, at de kommende finanslovsforhandlinger indeholder en ny afgiftspakke, der fjerner afgifterne på nødder, mandler og te og reducerer spiritusafgiften med 23 pct. svarende til 10 kr. per flaske. En sådan afgiftspakke vil gavne danske virksomheders konkurrenceevne og skåne dem for administrativt bøvl. Samtidig er det inden for rammerne af de 250 mio. kr., som regeringspartiet tidligere har bebudet, at de vil bruge på at rydde op i punktafgifterne i denne ombæring.

En reduktion af spiritusafgiften med 23 pct. vil ifølge Skatteministeriet koste 39 mio. kr., og 30 mio. kr. hvis arbejdsudbudseffekten medregnes. Samtidig vil et prisfald på ca. 10 kr. per flaske ifølge Skatteministeriet betyde næsten en halvering i grænsehandlen med spiritus.

DRC’s direktør, har i samarbejde med Michael Holm, formand, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør, De Samvirkende Købmænd og Lotte Engbæk Larsen, markedschef, Dansk Erhverv, Torben Hoffmann Rosenstock, Direktør, DRC har skrevet nedenstående debatindlæg. Debatindlægget er bragt i Dansk Handelsblad d.13.11.15.

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: