Spring til indhold
Søg
Close this search box.

KFI Erhvervsdrivende Fond vil være købmandens nye ven

Fonden fejrer 25 år og runder i jubilæumsåret samlede uddelinger på over en halv milliard kroner. Med ny direktør i spidsen er det målet at komme helt tæt på købmændene

Fonden fejrer 25 år og runder i jubilæumsåret samlede uddelinger på over en halv milliard kroner. Med ny direktør i spidsen er det målet at komme helt tæt på købmændene

KFI Erhvervsdrivende Fond runder en halv milliard kroner i uddelinger til købmændene. Uddeling af fondens overskud har taget fart siden 2014 og kulminerer i uddelingsåret 2020/2021 med en ramme på 200 mio. kr.

KFI, som i sin nuværende form kan fejre 25-års jubilæum, skaber sit overskud på en ejendomsportefølje til en værdi af 6,7 mia. kr., hvoraf hovedparten kommer fra udlejning af butiksanlæg og udlån til købmænd.

Fonden bygger på en fusion i 1995 af tre fonde og institutter med rødder i den frie købmandssektor og er i jubilæumsåret på vej mod et resultat, som gør det muligt at komme tættere på og tilbage til købmændene gennem sparring på finans og mursten, investering og rådgivning suppleret med finansiel støtte i form af uddelinger inden for en lang række temaer.

Købmændenes magi

I spidsen for fonden står nu Terje List, der den 1. oktober kan se tilbage på sit første år som adm. direktør. Et år, hvor KFI har styrket sin position og profil på uddelingerne med ansættelse af en uddelingschef, øget kommunikationen gennem købmandsmøder rundt om i landet, ny hjemmeside og et hold erfarne købmandskonsulenter, der holder et vågent øje med, om butiksanlæggene er ved at blive ”trætte” og trænger til en ”makeover”.

– Købmændene står for magi. Uanset beliggenhed, butiksanlæg eller koncept kan de med deres personlige engagement og forståelse for lokalsamfundet skabe en særlig relation til kunderne, som det er vores opgave at støtte og udvikle. Vi har blik for købmandens særlige kompetencer, og det er netop kompetencerne og talentet, der er helt afgørende for, om en forretning har succes eller fiasko, siger Terje List.

Han lægger vægt på en åben og ærlig dialog med købmænd, der har brug for finansielle muskler til at realisere en drøm om nyt og moderne butiksanlæg eller afværge en situation, hvor et nedslidt butiksanlæg vil få kunderne til at sive til områdets konkurrenter eller umuliggøre et kommende generationsskifte.

Udover at være en kompetent sparringspartner for købmændene i den frie sektor er det fondens klare målsætning at tilbyde fuldt ud konkurrencedygtige vilkår på såvel leje som finansiering.

– De købmænd, der ønsker det, kan få deres vilkår testet af en uvildig part, og hvis der er grundlag for justeringer, ser vi gerne på det. Vi er imidlertid efter års arbejde nu ret sikre på, at ingen købmænd hos KFI betaler for meget i forhold til det gældende niveau i markedet, siger Terje List.

Uddelinger går to veje

En stor del af uddelingerne i 2019 blev givet til modernisering, ombygning og udvidelse af butikker. Men også uddannelse og videreuddannelse af købmændene udgjorde et vigtigt uddelingstema.

Som noget nyt blev der uddelt inden for en række forudbestemte temaer, herunder energioptimering af en lang række butikker og forebyggelse af indtrængende skadedyr. Andre temaer var optimering af butikkernes tekniske installationer samt butikkernes ydre rammer.

– Vores uddelinger går to veje. Den ene er såkaldte sektoruddelinger, der er rettet mod købmændenes omverden som f.eks. støtte til det lokale idræts- og foreningsliv, der er kommet i klemme under coronakrisen. Den anden – og i øjeblikket langt den største del – er mere direkte uddelinger til købmanden til nye butiksanlæg, modernisering, ombygning, udvidelser og energioptimering, forklarer Terje List.

KFI samler hele købmandssektoren

Terje List begyndte sin karriere med at sælge mælk fra Enigheden A/S til købmændene og kom siden over på den anden side og har været tæt på strukturudviklingen i købmandssektoren op gennem 90’erne med kæder og centrale indkøbsfunktioner som blandt andet adm. direktør for lavpriskæden SUMA Holding A/S, medlem af bestyrelsen i Favør og DSK og en del af ledelsen i Dagrofa A/S.

– Vores branche har undergået store forandringer og er nu centreret om Dagrofas kæder, REMA 1000 og de tre korte købmandskæder ABC Lavpris, Løvbjerg og LIVA Stormarked med base i det jyske. Men mange af ansigterne fra dengang møder jeg stadig. Det siger noget om, at købmandskab i den frie sektor er en livsstil, og at købmænd bliver i sektoren uanset facadeskiltet, siger Terje List.

Selv om KFI Erhvervsdrivende Fond ejer 42 pct. af aktierne i Dagrofa, er der på såvel de forretningsmæssige engagementer med købmændene og uddelingerne en armslængde – sikret på den måde, at det er KFIs næstformand, der via bestyrelsesrepræsentation sikrer KFI´s ejerinteresser, mens den daglige ledelse alene har en forretningsrelation til Dagrofa på lige fod med forretningsrelationer til de øvrige repræsentanter for den frie købmandssektor.

– Vi har brug for tætte og kvalificerede samarbejdspartnere, hvor Dagrofa naturligvis er en af dem, som kan facilitere de projekter, som kan komme købmændene til gavn.  Ganske som vi f.eks. også støtter egenkontrolprogrammet Riskminder, der er forankret hos DSK, forklarer Terje List.

Uddelinger skal give mening for købmændene

Støttede projekter kræver bundklang hos købmændene. De skal kunne se værdien af projekterne. Ellers vil det over tid betyde manglende tro på, at KFI kan gøre den forskel, der er så vigtig for, at sektoren lykkes.

Det bliver ifølge Terje List aldrig et mål i sig selv at tømme hele den fastsatte ramme for årets uddelingspulje. Der skal være kvalitet i – og effekt af uddelingerne – ellers er KFI ikke med.

– Jeg kender købmændene udmærket og ved, at de trives bedst i tæt kontakt med kunderne på butiksgulvet. Derfor er det vores opgave at hjælpe købmændene med at se på deres branche og udvikling i et bredere perspektiv og støtte projekter, der på den bedst mulige måde bringer købmændene ind i fremtiden, siger Terje List.

Selv tager Terje List gerne turen rundt i landet for at møde købmændene og drikke en kop kaffe. Og selv om han i to år inden jobbet i KFI var medejer af Riccos Kaffe, så elsker han den ægte kop købmandskaffe, der er kendetegnet ved at blive tilbudt som tør (og altså som udgangspunkt uden mælk og sukker) og i et solidt krus. For det meste som filterkaffe.

– Kaffe er altid godt til at stimulere tankerne og dialogen. Hvis man tror, at man kan sidde bag en skærm og alene kigge på nøgletal og Google Maps for at bedømme butikkens og købmandens potentiale, så har man slet ikke forstået, hvad det gode købmandskab kan udrette, siger Terje List og peger på, at branchens udfordring bliver at udvikle nye talenter, der kan løfte arven efter de nuværende dygtige købmænd.

– Købmanden driver en ofte mellemstor erhvervsvirksomhed og skal mestre en masse forskellige discipliner. Derfor støtter vi gerne tiltag, der er med til at sikre købmændenes kompetenceudvikling og rekrutteringen af nye talenter til branchen, siger Terje List.

Med adm. direktør Terje List har KFI Erhvervsdrivende Fond i 2020 styrket sin synlighed og dialog med købmændene. Det forventes at give fonden betydelig vækst i udlån.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: