Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Kampagne for jobs til flygtninge

Regeringen har gjort det nemmere for virksomheder at ansætte en flygtning. Desuden er det muligt at få op til 40.000 kr. i bonus over to år. Det sker for at

Regeringen har gjort det nemmere for virksomheder at ansætte en flygtning. Desuden er det muligt at få op til 40.000 kr. i bonus over to år. Det sker for at skabe bedre rammer for integration.

Der er allerede omkring 100 virksomheder med i partnerskabet ”Sammen om integration”, som har stillet omkring 1000 virksomhedspladser til rådighed.

Også købmænd kan koble sig på kampagnen. Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350 eller på mail jobservicedanmark@star.dk.

Kun omkring hver tredje flygtning er i arbejde efter tre år i Danmark. Derfor har regeringen indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter, der betyder, at flygtninge med en ny integrationsgrunduddannelse lettere kan blive en del af arbejdsmarkedet og få brugbar erfaring.

– Det er til gavn for den enkelte flygtning og for danske virksomheder. Vi indfører også en bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge i integrationsprogrammet på helt almindelige vilkår. Alt sammen med det mål, at de flygtninge, som kommer til Danmark og får opholdstilladelse, hurtigst muligt kommer til at kunne forsøge sig selv og deres familier, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Formålet med partnerskabet ”Sammen om integration” er, at virksomhederne går foran og synliggør mulighederne for at integrere nytilkomne flygtninge på arbejdsmarkedet og inspirerer flere virksomheder til at tage del integrationsopgaven.  Rationalet er, at den bedste integration foregår på arbejdspladsen.

Integrationsuddannelse

Den ny Integrationsgrunduddannelse (IGU) er en af de ordninger, som virksomheder kan benytte sig af i forbindelse med integration af flygtninge i virksomheden. Den kommer til at tage to år og skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at begynde på en uddannelse og få sig et arbejde.

Deltagerne på integrationsgrunduddannelsen får både adgang til praktisk oplæring på en virksomhed (på overenskomstmæssig elevløn) og til offentlig skolegang med faglig opkvalificering og danskundervisning.

Den nye integrationsgrunduddannelse er et supplement til de eksisterende virksomhedsrettede redskaber og er en nem og ubureaukratisk ordning, hvor deltageren selv aftaler sin ansættelse i en virksomhed uden at skulle involvere kommunen.

De er også indført en ordning, hvor virksomheder, der ansætter en flygtning i ordinært, ustøttet arbejde, kan få op til 40.000 kr. i bonus over to år. Ordningen gælder også for forløb under IGU.

Inger Stojberg

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Et af de helt centrale budskaber i kampagnen er, at den gode integration sker blandt gode kollegaer. Selv om man ikke er så god til dansk, kan man sagtens blive en god og værdsat medarbejder, og både for den enkelte og for samfundet er det helt afgørende, at flygtninge kommer i job. Det kræver, at flest mulige bidrager til integrationen. Fra regeringens side har vi banet vejen sammen med arbejdsmarkedets parter, og nu håber jeg, at mange virksomheder bliver en del af partnerskabet og byder flygtninge indenfor.”

Læs mere her:

http://uibm.dk/arbejdsomrader/Integration

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: