Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høringssvar vedr. høring over kommende EU-forslag om ikke at forlænge godkendelsen af røgaromaer listet i forordning (EU) 1321/201

Journalnummer: 2023-29-22-04292

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte (kommende) forslag i høring. Hermed følger vores kommentarer.

Det fremgår f.eks. på www.fvst.dk, at røgaromaer fremstilles af røg, der fraktioneres og renses, og det anses generelt for sundhedsmæssigt mindre problematisk at anvende røgaromaer end traditionel røgning. Bl.a. på den baggrund har en del virksomheder valgt at omstille deres produktion fra traditionel røgning til i stedet at anvende røgaromaer.

Røgaromaer tilføres forskellige fødevarer ved forskellige procesmetoder, som er 1) ved tilsætning som ingrediens direkte til fødevaren eller 2) ved, at de dryppes/sprøjtes på overfladen af fødevaren. Derfor bør følgende betragtninger indgå i den vurdering, der skal revurdere forordningen:

  • Hvilken proces-metode der anvendes, når røgaromaen tilføres til de forskellige produktgrupper, som røgaromaerne kan anvendes på/i.
  • En vurdering af, hvilke alternativer der er til de forskellige metoder, samt hvilken sundhedsmæssige betydning, alternativerne har i forhold til anvendelsen af røgaroma.

Uanset, at det har en økonomisk konsekvens i form af recepttilretning, tilretning af emballager m.v., er det vores vurdering, at det på sigt bliver muligt at finde alternative ingredienser til de røgaromaer, der tilsættes direkte til fødevaren. Det er dog afgørende, at overgangsperioden bliver tilstrækkelig lang. Vi foreslår 36 måneder, og med muligheden for herefter at kunne sælge ud ind til eventuelle lagre af fødevarer og emballager er opbrugt.

Vi er derimod stærkt bekymret, når det gælder om at finde andre alternativer, end traditionel røg, til de røgaromaer, der dyppes/sprøjtes på overfladen af fødevaren. Vi er ikke bekendt med, at der p.t. er nye røgaromaer, som er kandidater til forordningens bilag 1. Hvis eneste alternativ er at skrifte til traditionel røg, vil det kræve store investeringer i bl.a. indretning, ombygning, udskiftning af ovne og tilretning af recepter. Udover selve investeringen, vil der i omskiftningsperioden være varer, der ikke kan produceres og dermed vil kunderne ikke kunne tilbydes de produkter, de plejer at købe. Derfor vil salget flytte til andre produkter Dvs. der er store administrative og økonomiske byrder forbundet med dette. Som nævnt indledningsvist, er vi desuden ej heller overbevist om, at formålet med forslaget opnås.

Med baggrund i ovenstående foreslår vi derfor, at der indføres en form for differentiering i forordningen hvad angår proces-metoden. Proces-metoden, hvor røgaromaer tilsættes direkte til fødevarer udfases, mens det fortsat vil være muligt at der dryppes/sprøjtes på overfladen af fødevarer i ovne.

Giver vores bemærkninger behov for yderligere uddybning, må I endelig kontakte os.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef