Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til lov om ændring af betalinger

Journalnummer: 24-004109

Finanstilsynet,
Strandgade 29,
1401 København K,

Att.: Esben Holtt Langlet

Pr. mail hoeringer@ftnet.dk

København, den 21. marts 2024

De Samvirkende Købmænd (DSK) har den 20. marts 2024 noteret sig, at ovennævnte lovforslag er sendt
i høring.

DSK har desværre ikke modtaget lovforslaget i høring, hvilket formentlig beror på fejl, da lovforslaget
omhandler rammebetingelser for butikker mv.

Hos DSK bakker vi op om lovforslaget.

Generelle bemærkninger
1000-kronesedlen udfases, hvilket bl.a. er politisk begrundet med et ønske om at mindske risiko for
hvidvask. På den baggrund giver det god mening, at forbrugere, der ønsker at anvende 1000-
kronesedler til forbrug, også skal foretage indkøb af en vis størrelse, så eksisterende 1.000-kronesedler
ikke blot veksles til mere gangbare sedler ved at foretage mindre indkøb.

DSK skal opfordre til, at lovforslaget både hastebehandles og træder i kraft hurtigst muligt idet
personer, der måtte ønske at hvidvaske store pengesedler, har længere tid desto senere dette
lovforslag træder i kraft.

Konkrete bemærkninger
I § 81, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: ”1. pkt. finder ikke anvendelse på kontantbetalinger, der overstiger
købesummen med mere end 500 kr.”

Sprogligt er det en ”tung” sætning. DSK forstår det således, at det skal være muligt for butikker at
nægte at modtage 1000-kronesedler for kontantbetalinger, hvis købet er mindre end 500 kr.

Med venlig hilsen
Claus Bøgelund Nielsen