Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring. Hermed følger vores kommentarer.

Da aftalen om, at engrosvirksomhederne ikke skulle betale for den ordinære og obligatoriske kontrol, blev vedtaget, var det vores opfattelse, at der også var taget højde for den nødvendige finansiering. I 2021 (j.nr. 2020-45-31-00208) blev der desværre indført delvis betaling for engroskontrollen. Vi kan konstatere, at denne betaling foreslås videreført (ny §28). Der må sikres nødvendig finansiering til denne kontrol på anden vis, ligesom det er lykkedes at gebyrafløfte ”godkendelse af næringsstoffer m.v.” (tidligere §50).

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef