Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring. Hermed følger vores kommentarer.

Vi henviser til vores høringssvar afgivet i december 2023 (j.nr. 2023-24-31-00524), hvor vi minder om, da aftalen om, at engrosvirksomhederne ikke skulle betale for den ordinære og obligatoriske kontrol, blev vedtaget, var det vores opfattelse, at der også var taget højde for den nødvendige finansiering. I 2021 (j.nr. 2020-45-31-00208) blev der desværre indført delvis betaling for engroskontrollen. Vi kunne desværre konstatere, at denne betaling blev videreført i §28 i bekendtgørelse nr. 1668 af 12/12/2023.

Vi havde da forventet, at gebyrerne var på plads til 2024, derfor overraskede det os meget, at bekendtgørelsen umiddelbart efter blev sendt i ny høring med voldsomme gebyrforhøjelser. Herunder taksten i §28, som blev mere end en fordobling. Der må sikres nødvendig finansiering til denne kontrol på anden vis.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef