Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

Journalnummer: 2023-28-31-00468

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring.
Hermed følger vores kommentarer.

Vi støtter ikke den foreslåede ændring vedr. §38, da det i praksis vil være vanskeligt at
håndtere.


Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef