Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Historisk høje uddelinger fra KFI: En kvart mia. til købmændene

De seneste tre år har KFI Erhvervsdrivende Fond uddelt en kvart mia. kr. til de danske købmænd, og det kommende år er der afsat 150 mio. kr. – det hidtil

De seneste tre år har KFI Erhvervsdrivende Fond uddelt en kvart mia. kr. til de danske købmænd, og det kommende år er der afsat 150 mio. kr. – det hidtil største beløb, siden KFI’s bestyrelse i 2014 traf beslutning om uddelinger. Dermed lever KFI op til målsætningen om at dele så mange penge som muligt ud til købmændene.

75 pct. af uddelingerne blev givet som direkte støtte til individuelle købmænd i forbindelse med modernisering, ombygning eller finansiering for at skabe et sundt grundlag for driften af butikken. De resterende penge blev uddelt til aktiviteter, der gavner den frie købmandssektor bredt, f.eks IT, dankortterminaler eller uddannelse.

Det rekordhøje beløb, der er afsat det kommende uddelingsår, skal ses i lyset af, at KFI leverede et meget positivt resultat på den primære drift. Det endte på 238 mio. kr. – en stigning på 16% i forhold til året før. I 2016 var resultatet 205 mio. kr., hvilket ligeledes var historisk højt.

Omsætning steg ni pct.

Den samlede omsætning steg ni pct.  og udgjorde 426 mio. kr. Den positive udvikling skyldes blandt andet flere kunder med øgede aktiviteter indenfor ejendomme og finansiering samt helårseffekter fra tidligere års investeringer i ejendomme.

Resultatet blev 71 mio. kr. før skat og 14 mio. kr. efter skat. Regnskabet er som i 2016 påvirket af det negative resultat i Dagrofa-koncernen. KFI’s andel af underskuddet i Dagrofa-koncernen udgjorde 251 mio. kr. i 2017, hvilket er som forventet.

I 2017 investerede KFI 186 mio. kr. i ejendomme, fordelt på 77 mio. kr. til køb af ejendomme og 109 mio. kr. til nybyggerier, udvidelser, indretning og modernisering af eksisterende ejendomme. KFI ejer ejendomme til en samlet værdi af godt 4,25 mia. kr., og det direkte afkast på ejendomsporteføljen var 6,6% inklusiv værdiregulering på 51 mio. kr.

Øget aktivitet i forhold til købmændene 2017 bød på øget aktivitet i forhold til købmændene – både eksisterende og potentielle kunder. KFI inviterede til tre regionale købmandsmøder med mulighed for direkte dialog og lejlighed til at fortælle om de services og produkter, KFI kan tilbyde i form af konkurrencedygtig finansiering, lejemål og uddelinger. Købmændenes tilbagemeldinger var meget positive, blandt andet i relation til opfattelsen af KFI og lysten til at deltage i fremtidige møder i KFI-regi. Møderækken gentages i 2018.

Uafhængige konsulenter analyserede kunder og andre interessenters opfattelse af KFI. Formålet var at afdække oplevelsen af KFI´s aktuelle status. Deltagerne kvitterede for KFI´s arbejde og gode resultater i forhold til at strukturere og konsolidere organisationen og kom i øvrigt med gode og konstruktive ind-spil, som KFI arbejder videre med i en igangværende strategiproces, der skal munde ud i Strategi 2021.

Forventninger til 2018

KFI forventer forsat vækst i forretningen det kommende år. Resultatet af den primære drift forventes at være højere end i 2017, mens resultatet før skat forventes væsentligt forøget på grund af resultatudvik-lingen i Dagrofa-koncernen. Det vil styrke KFI’s fremtidige uddelingsevne.

Yderligere oplysninger:

Foto øverst: Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg: + 45 41 99 33 30

Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 7

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: