Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Grænsehandlen vil passere 10 mia. kr. om året

Danskerne køber årligt dagligvarer for 5,5 mia. kr. syd for den dansk tyske grænse.

Det koster 4800 jobs og et skatteprovenu på to mia. kr. og medfører en stor klima- og miljøbelastning, viser ny analyse fra Boston Consulting Group.

5,5 milliarder kroner i dagligvareomsætning – svarende til 100 supermarkeder – 4800 nye jobs, 2,0 milliarder i ekstra skatteindtægt til stat og kommuner og 400 millioner aluminiumsdåser til genbrug.

Det vil være gevinsten for det danske samfund, hvis man med politiske greb får grænsehandlen tilbage til Danmark. Det viser en analyse foretaget af Boston Consulting Group for Fonden af 1. oktober 1959, som er stiftet af Coop og De Samvirkende Købmænd med det formål at få tilvejebragt grundige brancheanalyser.

Ifølge BCG-analysen er danskernes grænsehandel med dagligvarer på minimum 5,5 mia. kr. årligt. Tallet fremkommer, når man renser den stigende dagligvareomsætning i Danmark siden covid-19-nedlukningen i marts sidste år for den del, som skyldes, at kantiner, restauranter, caféer m.m. har været lukket.

Ud over grænsehandlen med dagligvarer skønner Skatteministeriet, at grænsehandlen med udvalgsvarer de seneste år har ligget på ca. 3,2 mia. kr., og at vi de kommende år risikerer en grænsehandel med tobaksvarer på ca. 1,7 mia. kr. året som følge af den vedtagne tobakshandlingsplan med stigende priser på cigaretter.

“Den samlede, traditionelle grænsehandel udgør altså nu over 10 mia. kr., hvortil kommer en ubekendt stor e-handel over grænserne”, siger John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd og formand for Fonden af 1. oktober af 1959.

“Det koster butiksliv, beskæftigelse, uddannelsespladser og skatteprovenu i Danmark. Det er også klima- og miljømæssigt tosset, at en karavane af lastbiler transporterer dagligvarer til butikker syd for grænsen, hvorefter vi henter de samme varer hjem i biler med trailere fyldt med øl- og sodavand på dåser uden pant med det resultat, at de ender i vores dagrenovation eller i naturen i stedet for at blive genanvendt,” siger John Wagner og foreslår tre politiske tiltag til nedbringelse af grænsehandlen:

“For det første bør punktafgifterne på de grænsehandelsfølsomme varer harmoniseres med de tyske afgifter. For det andet bør regeringen forlange af de tyske myndigheder, at danskerne skal

betale dåsepant, som tilfældet er ved Tysklands øvrige grænser. For det tredje bør rejsegodsbestemmelserne strammes, så der f.eks. kun må indføres 200 cigaretter og ikke som nu 800 cigaretter ved en smuttur over grænsen. Det har franskmændene gjort, så det må vi også kunne gøre”, siger John Wagner.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: