Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Falliterklæring

Af adm. direktør John Wagner, DSK, De Samvirkende Købmænd og adm. direktør Annette Falberg, FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Bragt i Børsen d. 3. november 2014. Danskerne lægger i 2014

Af adm. direktør John Wagner, DSK, De Samvirkende Købmænd og adm. direktør Annette Falberg, FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Bragt i Børsen d. 3. november 2014.

Danskerne lægger i 2014 godt 23 mia. kr. i udenlandske netbutikker, og det synes professor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet tilsyneladende er uproblematisk jf. hans kronik i Børsen onsdag. Han mener endda, at det er angiveligt økonomisk mere effektivt.

Mage til teoretisk sludder skal man lede længe efter. Det er muligt, at vi ikke kan være bedst og billigst, men det er en falliterklæring at give op.

Når vi fremskriver den nuværende udvikling i e-handel, så vil danskerne i 2020 være tæt på at lægge en fjerdedel af det samlede daglige forbrug i udenlandske netbutikker. Den digitale grænsehandel er allerede nu meget mærkbar for detailhandlen – også i de fysiske butikker – og det betyder et stort tab af arbejdspladser i en sektor, der beskæftiger 225.000 personer.Den udvikling skal vendes!

Danmark har mistet arbejdspladser i industrien i årtier, så væksten skal derfor komme fra handels- og servicesektoren, men væksten kommer ikke, hvis handelen flytter til udlandet.

Professoren sammenligner konkurrencekraften på tværs af brancher. Her skal vi huske på, at handels- og servicesektoren er pålagt langt større omkostninger end industrien. Ifølge Skatteministeriet betaler danske butikker fx dobbelt så meget i energiafgift som tilsvarende butikker i Sverige og Tyskland, hvorimod industriens energiafgifter ligger på niveau med nabolandene.

Danmark har mistet og mister fortsat momsindtægter fra e-handelsvirksomheder i EU, der sælger direkte til danske forbrugere for under 280.000 kr. årligt, eller som ”bare” glemmer at afregne moms, når de passerer grænsen på de 280.000 kr. (Her er tale om EU-regel, hvilket professorens kronik viser, at han tydeligvis ikke var bekendt med). SKAT har de seneste år forbedret kontrollen markant, men der mangler fortsat omkring 500 mio. kr. årligt i momsindtægter. Bedre håndhævelse er fortsat nødvendig.

Det giver altså ingen mening at opgive og ”outsource” den fremtidige detailhandel på nettet til udlandet, bare fordi de er ”billigere”. Det er jo ikke det samme, som at de økonomisk effektive, men det skyldes ulige vilkår og omkostninger.

Danskerne er dygtige købmænd, og professorens forslag om at reducere de merkantile uddannelser, fordi forbrugerne handler i udlandet er endnu en falliterklæring.

Vi skal i stedet satse på vækst ved at blive endnu dygtigere, nedsætte de mest generende afgifter og øvrige omkostninger for dansk detailhandel, så vi styrker konkurrenceevnen og udvikler arbejdspladserne i Danmark.

Vi spænder hellere end gerne vikingehjelmen og drager på handelstogt til udlandet, så vi får forbrugere i andre lande til at ”købe dansk” både på nettet og i danske butikker.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: