Spring til indhold
Søg
Close this search box.

EUD-reformudspil svækker konkurrenceevnen

Debatindlæg af Annette Kreiner, bestyrelsesmedlem Niels Brock og John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd Hele efteråret har regeringen arbejdet for en hårdt tiltrængt reform af de danske erhvervsuddannelser. Desværre

Debatindlæg af Annette Kreiner, bestyrelsesmedlem Niels Brock og John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

Hele efteråret har regeringen arbejdet for en hårdt tiltrængt reform af de danske erhvervsuddannelser. Desværre er regeringens reformudspil på det merkantile område så uspiseligt for både erhvervslivet og erhvervsskolerne, at en enig opposition heldigvis har sat hælene i.

Der er flere knaster i regeringens reformudspil, men hovedproblemet set fra detailsektorens side er, at man vil forkorte det merkantile grundforløb (HG) fra to til ét år.

Regeringen mener, at det fremover er nok med ét år til at indføre unge i fag som afsætningsøkonomi, iværksætteri, salg, service etc. Oven i købet lægger regeringen op til, at det først er i den sidste fjerdedel af det ét-årige skoleforløb, at de unge skal specialisere sig mod den retning, man vil i praktik i. De første tre fjerdedele af året skal eleverne have mere eller mindre ens undervisning, uanset om man vil på kontor eller i butik. Det skal gøre det nemmere at springe mellem de forskellige erhvervsuddannelser.

I detailhandelssektoren tror vi ikke på ideen. Udspillet vil medføre en decideret forringelse af uddannelserne, hvilket er paradoksalt, når formålet er – eller burde være – at styrke kvaliteten af uddannelserne.

Halveringen af HG betyder, at den danske detailsektor kommer til at ansætte unge, der har fået et års mindre uddannelse end i dag og desuden er et år yngre og dermed mindre modne. En halvering af HG vil med garanti svække virksomhedernes konkurrenceevne og lysten til at ansætte flere elever.

Endelig bliver det for den enkelte elev sværere at læse videre efter endt uddannelse, simpelthen fordi de boglige færdigheder ikke er tilstrækkelige.

Regeringen har også gode forslag i sin reform, bl.a. om indførelse af adgangskrav og de nye såkaldte EUX-forløb, som skal være en slags ”gymnasial” uddannelse for de fagligt stærkeste af erhvervsskoleeleverne. Men de gode forslag drukner desværre i de uheldige konsekvenser, som forslaget om et års mindre undervisning på HG vil medføre.

For dansk erhvervslivs og for kommende erhvervsuddannelseselevers skyld må regeringen bruge juleferien til at besinde sig og vende tilbage til forhandlingsbordet efter nytår med et tilrettet udspil, som i stedet for at forringe for alvor vil styrke fremtidens erhvervsuddannelser.

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: