Spring til indhold
Søg
Close this search box.

DSK tæt på købmænd og Christiansborg

DSK benytter enhver lejlighed til at tale om problemerne med grænsehandel, unødvendigt bureaukrati og uhensigtsmæssig lovgivning. Her kan du møde DSK’s medarbejdere i krydsfeltet mellem købmænd og Christiansborg. Adm. direktør

DSK benytter enhver lejlighed til at tale om problemerne med grænsehandel, unødvendigt bureaukrati og uhensigtsmæssig lovgivning. Her kan du møde DSK’s medarbejdere i krydsfeltet mellem købmænd og Christiansborg.

Her – midt i valgkampen i juni – er den senere skatteminister, socialdemokraten Morten Bødskov (th), inviteret på besøg hos købmand Søren Engberg (tv), MENY i Rødovre Centrum. I midten ses adm. direktør John Wagner, DSK. Fotos: Flemming Effersøe, DSKs’ kommunikationskonsulent.

Adm. direktør John Wagner, DSK: – Vores møder med politikerne i virkelighedens verden har enorm betydning – der opbygges relationer, og politikerne husker, hvad de så – og forhåbentlig så også, hvad vi sagde.”

DSK’s vellykkede lobby-indsats omkring ”Sikker Butik” skyldes ikke mindst, at købmand Brian Rosenstand stillede sig til rådighed for medierne med konkrete eksempler på butikkernes udfordringer i dagligdagen. Midt i maj 2018 fik han besøg af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, der lyttede til købmandens bekymringer over udviklingen i antallet af organiserede tyverier.

Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen har bl.a. ansvar for DSK’s arbejde med pantsystemet, betalingsmidler, afgifter og grænsehandel. Han varetager desuden opgaver i forbindelse med markedsføringsregler, aldersgrænser og turisme.

Her ses han med adm. direktør Lars Krejberg for Dansk Retursystem på et besøg i REMA 1000. Dansk Retursystem kan næste år fejre 20-års jubilæum. Virksomheden blev i 2000 grundlagt af bryggerierne i samarbejde med dagligvarehandlen, hvor DSK havde en nøglerolle som ”chefforhandler”, og har siden været reguleret af miljøministeriet. Claus Bøgelund Nielsen har været med i bestyrelsen siden 2006.

Claus Bøgelund Nielsen er jævnligt til møder så forskellige steder som Dansk Erhverv, Nets, Dansk Retursystem, Danske Spil, Alkoholreklamenævnet, Bryggeriforeningen og en række ministerier.

Vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, th. sammen med adm. direktør Lars Krejberg for Dansk Retursystem på et besøg i REMA 1000.

 

Underdirektør Jytte Tandrup repræsenterer købmændene i en række nævn og udvalg. Det kan være et bestyrelsesmøde i Dansk Initiativ for Etisk Handel, DIEH, som er den danske alliance for etisk handel, der samler førende virksomheder, NGO’er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et unikt netværk. Hun er bl.a. med i netværk om soya og bæredygtigt fiskeri.

Jytte er også ansvarlig for planlovsområdet og overvåger i den forbindelse kommunernes administration af planlovens detailhandelsbestemmelser og er i løbende dialog med kommunerne, hvis planlagte butiksprojekter viser sig at være i strid med reglerne.

Underdirektør Jytte Tandrup varetager også opgaver i forhold til lukkelov og dyrevelfærdsmærket. Endvidere er hun forfatter til interne notater om ”Politisk korrekt forbrug og forbrugeradfærd” og ”Tendenser i detailhandlen”.

 

Fødevarechef Anne-Marie Jensen Kerstens har ansvaret for DSK’s afdeling for fødevaresikkerhed. Hun er uddannet levnedsmiddelkandidat med speciale i kødvidenskab. Anne-Marie har været ansat i DSK i 10 år og har dyb indsigt i fødevarelovgivningen. Derudover har hun gennem en årrække repræsenteret DSK i partnerskaber vedr. madspild, ernæring og sundhed.

På billedet ses hun til møde med Mogens Jensen, som bl.a. er minister for fødevarer og fiskeri, hvor der bliver drøftet mindre madspild og herunder donation.

– Vi skal passe på, at fokus på kampen mod madspild ikke fokuseres på donation af overskudsmad. I stedet bør der ses på, hvordan man kan forebygge, at der kommer overskudsmad. Men den overskudsmad, der er, bør man se på, hvordan man kan få anvendt bedst muligt, siger Anne-Marie Jensen Kerstens.

Fødevarechef Anne-Marie Jensen Kerstens til møde med fødevareminister Mogens Jensen.

 

Seniorkonsulent Kirsten Jacobsen, der er uddannet cand. brom, har været ansat i DSK i snart 20 år. Kirsten er afdelingens specialist i fødevarelovgivning og håndkøbslægemidler. Hun har i mange år repræsenteret DSK i råd og udvalg i ministerier og styrelser, primært Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen. Derudover har hun hjulpet butikkerne med spørgsmål og udfordringer vedr. lovgivningen; bl.a. gennem udarbejdelse af Branchekoder.

En Branchekode er en vejledning, som informerer om fødevarereglerne, og hvordan de kan overholdes. Det er ikke lovpligtigt at følge en branchekode, men det kan være svært at holde sig orienteret om alle reglerne vedr. fødevarer uden en branchekode.

Seniorkonsulent Kirsten Jacobsen repræsentere DSK i råd og udvalg i ministerier og styrelser.

Fødevare- og miljøkonsulent Karina Kjeldgaard-Nielsen er uddannet levnedsmiddelkandidat og har været ansat i DSK siden marts 2019. Forinden har hun arbejdet med udvikling af nye fødevareemballager ved Teknologisk Institut, Plast og Emballage. Karina hjælper medlemmerne med implementering og forståelse af fødevarelovgivningen. Det sker bl.a. ved løbende udvikling af det elektroniske egenkontrolsystem Riskminder. Hun har også blikket rettet mod mindre madspild, grønnere fødevarer og bedre og mere bæredygtige emballagesystemer.

Fødevare- og miljøkonsulent Karina Kjeldgaard-Nielsen.

 IT-administrator Jette Stausgaard har de sidste 10 år været købmændenes livline eller hotline, når de har spørgsmål til den elektroniske egenkontrol Riskminder. Det er baseret på Branchekoden og sætter normer og standarder for f.eks., hvor ofte butikkerne skal dokumentere deres kontrol af opbevaringstemperatur, varmebehandling, nedkøling og rengøring.

Det er også via Riskminder, at butikkerne får besked om tilbagekaldelser eller tilbagetrækning af varer. Derfor prioriteres systemets driftssikkerhed højt. Derudover deltager hun i udviklingsopgaver i Riskminder.

For kollegerne på DSK-kontoret er Jette også den uundværlige IT-blæksprutte, der sørger for at bestille hardware og assistere med dagligdagens små bryderier med software, print og passwords.

IT-administrator Jette Stausgaard .

 

Jurist Louise Stilbolt Colberg er tæt på købmændene, når de har brug for hjælp i forbindelse med tvister med medarbejdere eller har brug for rådgivning på det ansættelsesretlige område.

Louise er cand. jur fra Københavns Universitet i 2006 og har erfaring fra advokatbranchen. Louise kom til DSK i 2015 og håndterer bl.a. spørgsmål om ansættelse, overenskomster, barsel og opsigelser.

For tiden fylder den nye ferielov en del i dialogen med købmændene. Der er især usikkerhed om det såkaldte ”miniferieår”, der er en del af overgangen fra gammel til ny ferielov.

Hun understreger, at de feriepenge, som skal indberettes til feriefonden – ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 – aldrig må udbetales direkte til medarbejderne.

I sit job oplever Louise også, at det af og til kommer som en overraskelse, at fleksjobbere har samme afskedigelsesbeskyttelse som handicappede, hvilket betyder, at man skal tænke sig godt om, før man afskediger dem for ikke at risikere store godtgørelseskrav.

Louise svarer også tit på spørgsmål om ansættelse af fleksjobbere. I den forbindelse siger hun, at man skal holde sig for øje, at de har krav på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, uanset om butikken har overenskomst eller ej.

Jurist Louise Stilbolt Colberg

 

Chefsekretær Heidi Mühlendorph samler trådene på kontoret og holder styr på direktørens kalender. Hun er også DSK’s stemme i telefonen, som med venlighed og myndighed får sendt telefonhenvendelserne til den rette kollega.

Som sekretær er hun blæksprutten, som både sørger for kaffe og kage til møder i huset og udarbejder grafik, referater og powerpoint-præsentationer .

Chefsekretær Heidi Mühlendorph.

Økonomiansvarlig Connie Sørensen holder styr på regnskaber, budget, bilag og løn. Hun excellerer i regneark, så ingen på kontoret er i tvivl om deres ferieregnskab eller hvilken fredag, de har morgenbrødsvagten. Hun har til daglig kontakt med bank og revisor og sørger for, at det bliver opkrævet kontingent.

Økonomiansvarlig Connie Sørensen.

 

Det er DSK’s mission at passe godt på den danske købmand. Og det er netop kommunikationskonsulent Flemming Effersøe, der gennem interviews og reportager tager temperaturen på købmandens verden.

I et tema-univers på DSK’s hjemmeside https://dsk.dk/temaer/koebmandsliv/ kan man møde mange forskellige købmænd, der giver deres bud på det gode købmandskab og deres rolle i lokalsamfundet.

Flemming Effersøe har i samarbejde med den digitale ekspert Benjamin Rud Elberth udviklet en digital drejebog til købmændene med titlen: Købmanden på sociale medier – for sammenhængskraft og salg.

Flemming har skrevet en række artikler om de digitale frontløbere.

 

Kommunikationskonsulent Flemming Effersøe.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: