Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Drop vejafgiften

EU-Domstolen har - efter klage fra Østrig og Holland - fastslået, at Tyskland ikke kan indføre en vejafgift, som kun rammer udlændinge, der kører på tyske veje.

Det betyder, at den aftale om en tilsvarende dansk vejafgift, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2017, heller ikke kan gennemføres.

Af Grethe Saabye næstformand for Landdistrikternes Fællesråd, Claus Bøgelund Nielsen vicedirektør for De Samvirkende Købmænd og Poul Fejer Christiansen vicedirektør for Feriehusudlejernes Brancheforening. Debatindlæg bragt i Avisen Danmark.

Det var planen, at den også kun skulle ramme udlændinge, der kører på danske veje. Danske bilejere skulle kompenseres for vejafgiften i andre bilafgifter.

Dommen fra EU-Domstolen siger, at der ikke må gøres forskel mellem tyskere og udlændinge, når der opkræves en vejafgift. Det betyder, at enten skal alle -altså både tyskere og udlændinge betale vejafgiften eller også skal vejafgiften droppes. Præcis det samme gælder for Danmark.

Det var den tidligere regering og Dansk Folkepartis forslag, at vejafgiften skulle træde i kraft i 2020, hvorefter udlændinge skulle betale op til ca. 186 kr. for at køre 10 dage i Danmark. Hvis udlændinge skulle have lov til at køre her i et helt år, så skulle de betale op til 969 kr. Alle danske bilejere skal således betale 969 kr. ekstra i årlig vejafgift, hvis der skal opkræves vejafgift fra udlændinge, ellers er det i strid med dommen fra EU.

I Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening er vi tilfredse med EU Domstolens afgørelse. Det er en meget glædelig beslutning, som EU Domstolen har truffet.

Hvis Danmark havde indført en vejafgift, der kun gjaldt udlændinge, ville det have stor negativ betydning for dansk turisme. Isoleret set burde 186 kr. ikke afholde nogen fra at tage på ferie i Danmark, da det er under en pct. af en typisk families samlede feriebudget. Men det er desværre erfaringen fra tidligere, at selv små – men meget synlige forskelle, som f. eks. højere benzinpriser eller elpriser, får nogen familier til at fravælge bestemte lande, når de skal på ferie.

Det er vores helt klare opfattelse, at det forventede provenu på ca. 300 mio. kr. fra udlændinges betaling af en vejafgift ville blive reduceret meget markant, som følge af fravælgelsen af Danmark som ferieland. Det vil igen medføre tab af arbejdspladser hos bl.a. købmænd, håndværkere mv. i nogen af de landdistrikter i Danmark, hvor det er svært at finde andre arbejdspladser.

Samlet vil Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening opfordre regeringen og Folketinget til, at Danmark dropper en vejafgift, der rammer udlændinge, også selvom alle danske bilejere samtidig kommer til at betale 969 kr. om året.

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: