Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Diskutabelt indspark i debatten om hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd beklager, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer med forældede tal og en ufuldstændig beskrivelse af butikslivets udfordringer i ny rapport om fremtidens detailhandel. ”En ommer”. Dommen er klar

De Samvirkende Købmænd beklager, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer med forældede tal og en ufuldstændig beskrivelse af butikslivets udfordringer i ny rapport om fremtidens detailhandel.

”En ommer”. Dommen er klar fra De Samvirkende Købmænds adm. direktør, John Wagner, over den rapport om ”Fremtidens Detailhandel”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde torsdag med den forventede anbefaling af en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser, så der kan etableres flere hypermarkeder i Danmark.

”Det er lidt beskæmmende, at en statslig styrelse i den grad blander sig i en hed politisk debat for eller imod flere hypermarkeder i Danmark, når en stor del af grundlaget for produktivitets-betragtningerne er forældede tal fra før finanskrisen og ideologisk betingede teorier, men endnu værre: Når Styrelsen overhovedet ikke anerkender, at det allerstørste problem for dansk detailhandel i dag, for kunderne og for byerne er butiksdøden i de små og mellemstore købstæders bymidter og blandt dagligvarebutikker på landet”, siger John Wagner og fortsætter:

”Vi er rigtigt mange i dansk detailhandel, som ikke kan genkende det billede af dansk detailhandel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tegner. Det er virkelighedsfjernt og stærkt diskutabelt, at styrelsen kommer med et sådant indspark uden at forholde sig til konsekvenserne for den fremtidige butiksstruktur.”

John Wagner har dog også ros til direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing:

”Jeg anerkender, at styrelsen faktisk har lyttet en lille smule til de mange indsigelser, som andre ministerier og talrige organisationer er kommet med. Det er et usædvanligt skridt i rigtig retning. Og så er jeg 100 procent enig med Agnete Gersing i, at der for politikerne er andre hensyn at tage end det rent produktivitetsmæssige, nemlig hensynet til butiksliv, byernes beskaffenhed, bosætning, huspriser, beskæftigelse og miljø”.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: