Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Den lokale købmand er afgørende for lokalsamfundet

Fordele, ulemper og erfaringer

Der er gennem mange år blevet færre dagligvarebutikker i Danmark. Det rammer ikke mindst de mindre byer og landdistrikterne, hvor befolkningsudviklingen mange steder også er udfordret.

En afgørende faktor for, at et lokalsamfund fremstår attraktivt, er ellers netop adgangen til den lokale dagligvarehandel. Det er danskerne meget bevidste om.

En befolkningsundersøgelse foretaget af Norstat for DSK viser således, at mere end syv ud af ti danskere mener, at den lokale købmand er afgørende for den lokale sammenhængskraft – og i de mindre byer og på landet er det næsten otte ud af ti, der mener det. Den lokale købmand er vigtig for danskerne.

For danskerne i de mindre byer og i landdistrikterne betyder dette også, at der er en udbredt holdning om, at det er vigtigt at støtte den lokale dagligvarehandel, når man handler. Det er holdningen blandt næsten 40 pct. af danskerne i de mindre byer og i landdistrikterne – og dermed er der blandt disse danskere flere, der mener at støtte til den lokale købmand er vigtigere end generelt billige varer, når de handler.

Danskerne er også bevidste om, at den lokale dagligvarehandel kan være udfordret, når det kommer til finansiering – f.eks. til udvikling af eksisterende butikker eller til etablering af nye. Næsten seks ud af ti danskere peger derfor også på, at der bør skabes bedre adgang til finansiering af dagligvarebutikker i yderområder.

Om dette notat

Denne analyse er udarbejdet i januar 2024 af analysemedarbejder Anker Søby Poulsen og analysechef Morten Jarlbæk Pedersen. Det er tilladt at citere fra denne analyse med henvisning til DSK.

Alle billeder er fra www.unsplash.com eller DSK.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: