Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Borgerne vil bevare den lokale butik

For borgernes valg af bopæl er det helt og aldeles afgørende, at der er en lokal dagligvarebutik. Også kort afstand til natur og læge har stor betydning, viser en meningsmåling

For borgernes valg af bopæl er det helt og aldeles afgørende, at der er en lokal dagligvarebutik. Også kort afstand til natur og læge har stor betydning, viser en meningsmåling foretaget af Megafon for De Samvirkende Købmænd (DSK).

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra torsdag den 21. april til mandag den 25. april – altså her i dagene op til økonomi- og vækstminister Troels Lund Poulsens forhandlinger om en revision af planlovens detailhandelsbestemmelser; det vil sige de regler, som forhindrer nybyggeri af hypermarkeder og mega-discountbutikker.

Ifølge DSK, Coop, Landdistrikternes Fællesråd m.fl. vil en planlovsliberalisering medføre butiksdød i landdistrikterne, men ministeren hævder, at en liberalisering vil skabe mere konkurrence og dermed lavere priser.

Detailhandelseksperten Mogens Bjerre fra CBS sagde søndag i nyhedsmagasinet 21 Søndag på DR, at en liberalisering vil medføre færre butikker i de små byer med affolkning og lavere huspriser til følge.

Megafon har spurgt et repræsentativt udsnit af vælgerne, hvad der er vigtigt for dem ved valg af bopæl. Og her er holdningen meget klar:

  •  83 procent svarer, at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt, at der er dagligvarebutikker. Kun 27 procent lægger vægt på, at der også er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram mm.
  •  60 procent peger på kort afstand til læge og natur
  •  56 procent på kollektiv transport
  •  48 procent på jobmuligheder, medens det kun er mellem 32 og 38 procent, som lægger vægt på skole, kulturtilbud og børneinstitutioner.

– Megafonmålingen er et vink med en vognstang til Christiansborg om, at det vil være i direkte modstrid med borgernes behov, hvis man lemper planloven på en måde, som indebærer butiksdød i de små byer og på landet, siger John Wagner, adm. direktør i DSK.

Han tilføjer: – Flere hypermarkeder og storcentre og mega-discountbutikker ved indfaldsvejene til de større byer tømmer de mindre byer og landdistrikterne for de dagligvarebutikker, som er omdrejningspunkt for de små samfunds aktiviteter. Konsekvensen bliver affolkning og usælgelige huse, hvad der ikke skaber vækst i hele Danmark. Tværtimod vil det uddybe grøften mellem land og storby.

Læs også: Huspriserne falder, når butikkerne lukker

 

 

 

Del:

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: