Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Aflastningsområder kan true den lokale købmand

Fordele, ulemper og erfaringer

I mange byer – måske især de mindre – er dagligvarehandlen afgørende for lokalsamfundet. Den lokale købmand er både leverandør af daglige fornødenheder, pakkecentral, udleveringssted for håndkøbsmedicin, socialt samlingspunkt og meget andet.

Men en udfordring for mange lokale dagligvarebutikker er, at kommunerne etablerer og udvider såkaldte aflastningsområder – dvs. områder med detailhandel uden for bymidten.

Hvis der også etableres alt for store dagligvarebutikker, kan sådanne aflastningsområder nemlig betyde mærkbare fald i omsætningen hos de eksisterende købmænd og dagligvarebutikker. Kommunale analyser har vist, at der kan forventes omsætningsfald på mellem 6 og 21 pct., når der udlægges et nyt eller udvides et aflastningsområde. Dette skal ses i lyset af, at dagligvarebranchen i tiårsperioden 2012 til 2021 i gennemsnit havde en årlig overskudsgrad på kun 1,2 pct.

En lokal købmand skal typisk have en omsætning på 15-18,5 mio. kroner for at være økonomisk holdbar, og mange butikker i mindre byer har en omsætning, der balancerer dette. Selv mindre fald i omsætningen – som følge af et nærtliggende aflastningsområde – kan således betyde, at den lokale købmand er truet; ikke mindst når der ikke er store overskud at tære på.

Også de lidt større butikker i bymidterne påvirkes. Disse har ofte højere udgifter til husleje og et større minimumsbehov for personale for at kunne drive butikken. Har en butik en omsætning på ca. 65 mio. kroner, betyder et omsætningsfald på bare 6 pct., at butikken mister 3,9 mio. kroner i omsætning. Det vil uvægerligt medføre et behov for at reducere personaleforbruget betydeligt, hvilket kan være problematisk for butikkens fortsatte drift.

Om dette notat

Denne analyse er udarbejdet i januar 2024 af analysemedarbejder Anker Søby Poulsen og analysechef Morten Jarlbæk Pedersen. Det er tilladt at citere fra denne analyse med henvisning til DSK.

Alle billeder er fra www.unsplash.com eller DSK.

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Billedet viser en mindre købmandsbutik i en mindre by i landdistrikterne
Debatindlæg

Landsbyers livsnerver er truede

En del af vores landdistrikter står over for store udfordringer som butiksdød og fraflytning, men også med unikke muligheder for udvikling og vækst.

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: