Høringssvar vedrørende ophævelse af lov om afgift af mineralvand mv., sænkning af ølafgiften og ophævelse af den vægtbaserede emballageafgift mv. – udmøntning af Vækstplan DK – 21.05.13

21. maj 2013