Viden om dagligvarehandel

Anvendelse af disponibel indkomst til mad

15. september 2017
        
    

Internationalt perspektiv

Det svenske ICA-Nyheder offentliggjorde den 21. juni 2012 en analyse, udarbejdet af Berkeley Universitet på baggrund af tal fra USDA (det amerikanske landbrugsministerium) og Euromonitor. Det fremgår heraf, at irlænderne og englænderne er de nationaliteter, der anvender den mindste del af den disponible indkomst på mad – i disse lande anvendes henholdsvis 7,2 pct. og 8,8 pct. af indkomsten på mad.

Tallene varierer meget

På verdensplan varierer tallene stærkt, hvor eksempelvis Indien og Kina ligger på 35,4 pct. og 32,9 pct., mens flere udviklingslande ligger helt op mod 40 – 50 pct. Eksempelvis anvender husholdningerne i Pakistan 48 pct. af den disponible indkomst på mad.

For Europa generelt ligger andelen mellem 11 og 13 pct. Danmark ligger på 11,5 pct., mens Finland, Sverige og Norge, som vi ofte sammenligner os med, alle ligger over Danmark med mellem 11,9 pct. og 12,9 pct.

Tilbudskulturen

Forklaringerne herpå kan være vanskelige at isolere – én af forklaringerne kan dog muligvis være, at eksempelvis tilbudskulturen er væsentligt mere udbredt i Danmark end i Sverige. I Danmark sælges godt 30 pct. af alle varer på kampagne, mens det i Sverige er godt 20 pct., der sælges på kampagne. Danskerne er således meget prisbevidste.