Om DSK

Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange “fingeraftryk” i dansk erhvervslovgivning. Medlemskredsen omfatter næsten 1.500 supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og convenience. DSK har også samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa og REMA Distribution Danmark A/S.

Vi passer godt på den danske købmand
I daglig tale siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

En af DSK’s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. DSK har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Via forhandlinger og med saglige argumenter over for regering, folketing og kommuner påvirker DSK lovgivningsmæssige tiltag.

Det gælder f.eks. inden for butiksstrukturudviklingen, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, markedsføring, betalingsmidler, miljøkrav m.m.

Talerør
DSK varetager interesserne for alle medlemmer – uanset omsætning, butiksstørrelse eller kædetilhørsforhold. Derfor har DSK i mere end 100 år kunnet fastholde sin position som branchens talerør og købmændenes hovedorganisation.

Overvejer du at blive medlem?
Hvis du overvejer at blive medlem af De Samvirkende Købmænd, så kommer du i selskab med købmænd fra MENY, SPAR, Min Købmand, LetKøb, REMA 1000, 7-Eleven, Løvbjerg Supermarked, ABC Lavpris, Dagrofa Foodservice, Circle K, Q8 samt enkelte købmænd i NærKØB og uden for kæder.

Som medlem af DSK kan du få gratis rådgivning af DSK’s sekretariat i alle juridiske og faglige spørgsmål, når det drejer sig om personale (ferie, sygdom, ansættelse/opsigelse) eller vejledning i forståelse af love og bekendtgørelser; herunder bl.a. fødevarelovgivning, planlov, lukkelov, markedsføringslov og arbejdsmiljølov.

DSK har udarbejdet en Branchekode til sine medlemmer, der oversætter lovgivning og regler på fødevareområdet til praktisk vejledning i den daglige drift. Du får også adgang til elektronisk egenkontrol, hvis du er medlem af en kæde.

Derudover kan du på en særlig medlemsside på www.dsk.dk/membersite få hjælp og svar på en lang række spørgsmål.

Kontakt kommunikationskonsulent Niels Tønning Rasmussen på telefon 2214 8040 for at høre nærmere om kontingent og vilkår for medlemskab.