DSK magasin

august 2023

Hos købmændene går klima og kreativitet hånd i hånd

I takt med at forbrugerne bliver mere og mere opmærksomme på deres indkøbsvalg og bæredygtige produkter, er der også behov for, at fødevarebranchen tager nye initiativer som grønne transportløsninger, reduktion af emballageaffald, genanvendelse og øget brug af vedvarende energi samt udbuddet af klimavenlige fødevarer. Derfor har vi i dette nummer valgt at sætte fokus på nogle af de overordnede initiativer, som skal være med til at bane vejen for en mere klimavenlig dagligvarehandel.

april 2022

Alt fra flaskedreng til købmand søges

Manglen på arbejdskraft er rekordstor, og det rammer naturligvis også dagligvarehandlen, hvor der mange steder mangler alt fra flaskedrenge til købmænd. Manglen på arbejdskraft er nu så stor, at det kan få konsekvenser for dansk økonomi. Magasinet ser på købmændenes image og muligheder for at rekruttere fremtidens medarbejdere.

juni 2021

Kampen om øllet

Grænselukning har givet købmænd ambitioner om at styrke ølsalget